Siguranța celor aproximativ 400 de milioane de pasageri care călătoresc în medie, în fiecare an, în apele UE poate fi asigurată mult mai bine, cu ajutorul noilor tehnologii și a unor reglementări mai bune în domeniul transportului.

Noile norme propuse de Comisia Europeană asigură accesul imediat al autorităţilor la datele relevante atunci când se produc accidente , iar operaţiunile de căutare şi salvare pot deveni mai eficiente. Comisia a propus introducerea obligaţiei de a înregistra în format digital datele pasagerilor aflați la bord, tocmai pentru a monitoriza numărul de pasageri și pentru a se putea interveni rapid în situațiile de urgență.

De la Biroul de Presă al Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Răzvan Szabo: „În momentul de faţă, datele privind pasagerii sunt ţinute în registrul navelor, iar noile modificări ar face ca aceste date să fie înregistrate în mod digital folosindu-se proceduri administrative care au fost armonizate şi acest lucru ar uşura efectuarea operaţiunilor de căutare şi salvare în cazuri de urgenţă. Această iniţiativă păstrează totuşi  o flexibilitate pentru o anumite categorie, şi anume cei care activează pe distanţe scurte, mai mici de 20 de mile marine.”

Propunerile pe care Comisia Europeană le face se referă și la capacitatea navelor și îndeplinirea unor criterii de siguranță la bordul lor. De asemenea, se referă la operarea unor curse mai scurte, în paralel cu reducerea sarcinii administrative a armatorilor și o mai bună inspecție a autorităților la bordul navelor.

Răzvan Szabo: “Noua propunere stabileşte că navele construite din aluminiu trebuie să fie certificate conform prevederilor Directivei şi să respecte anumite standarde de siguranţă contra incendiilor. Aici, de menţionat, este că Directiva va exclude, probabil, navele mai mici de 24 de metri, pentru că efortul de a le modifica pe acestea, pentru a fi în concordanţă cu noile standarde, ar fi prea mare. Oricum, în acest caz se va ţine cont de legislaţia naţională în domeniu petru a stabili specificităţi locale. Ultima propunere se referă la inspecţiile pentru feriboaturi şi ambarcaţiunile de mare viteză. Scopul acesteia este să elimine suprapunerile dintre diferitele categorii de inspecţii. Practic, acest lucru va menţine standardele de siguranţă, dar se va reduce povara birocratică. Aşa cum spunea Violeta Bulc, comisarul european pentru transport, scopul noilor propuneri este să crească siguranţa pasagerilor prin clarificarea regulilor şi folosirea de noi tehnologii şi, în acelaşi timp, să reducă prevederile redundante.”

Pentru a putea intra în vigoare, noile norme propuse de Comisia Europeană urmează să fie aprobate de cele 28 de state membre şi de către Parlamentul European.