Comisia Europeană a prezentat un nou plan de acţiune pentru limitarea migraţiei în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European.

Un element esenţial care stă la baza noului cadru de parteneriate îl reprezintă politica eficientă, coerentă şi credibilă în ceea ce priveşte returnarea migranţilor ilegali, cu respectarea deplină a drepturilor omului şi a principiului nereturnării. Politicile eficiente de returnare, readmisie şi reintegrare pentru cei care nu se califică pentru protecţie sunt o parte esenţială a combaterii migraţiei ilegale şi va descuraja oamenii să-şi rişte viaţa.

Propunerile executivului european prevăd, de asemenea, utilizarea fondurilor europene pentru promovarea investiţiilor private în ţările de origine ale migranţilor, urmărind să le indice acestora perspective ale viitorului la ei acasă şi determinând ţările de origine să participe la punerea sub control a fluxurilor spre Europa.

Pentru a facilita trimiterile de migranţi spre ţările lor, când nu pot pretinde statutul de refugiaţi, Comisia intenţionează de asemenea „să accelereze negocierea acordurilor de readmitere cu ţări-cheie, precum Pakistanul și Afganistanul. Până în prezent, 17 astfel de acorduri de readmisie sunt în vigoare cu ţările partenere.

Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate a precizat: „Milioane de oameni sunt în mişcare la nivel mondial şi putem gestiona acest lucru doar dacă acţionăm la nivel global, în parteneriat complet. Din acest motiv, ne propunem o nouă abordare pentru parteneriate puternice cu ţările-cheie. Scopul nostru  este concentrat pe salvarea vieţilor celor care se angajeajează în periculoasa traversare până la coastele UE şi dezmembrarea reţelelor de contrabandişti”.

De asemenea, o revizuire a schemei Cardului Albastru european, pune la punct normele existente şi are ca scop îmbunătăţirea capacităţii UE de a atrage şi a păstra cetăţeni cu înaltă calificare din ţările terţe, de a integra talente suplimentare în viitor.