Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare ECRIS va fi extins pentru a include şi cetăţenii din afara Uniunii Europene. Astfel se va îmbunătăţi semnificativ schimbul de informaţii relevante.  Este nevoie ca Parlamentul European şi Comisia Europeană  să ia măsuri în acest sens pentru ca toate ţările să poată face schimb de informaţii privind antecedentele, privind condamnările penale, spune Maria Ciorba, consilier Centrul Europe Direct Timişoara.

Deputații susţin că statele membre ar trebui să poată utiliza sistemul ECRIS şi pentru a transmite informații referitoare la infracțiuni legate de terorism sau alte infracțiuni grave pe care le-au primit în mod  bilateral dintr-o țară terță. Ei doresc ca Europol și agenția de frontieră Frontex, să poată accesa baza de date,  pe baza unei cereri, pentru fiecare caz în parte. Inițiativa, înscrisă în Agenda europeană privind securitatea, va asigura valorificarea la maximum a potențialului ECRIS.  În prezent, prin intermediul ECRIS,  statele membre își transmit anual aproximativ 300.000 de cereri de informații privind condamnările penale anterioare de pe teritoriul spațiului comunitar.

Sistemul ECRIS ar trebui să includă şi stocarea amprentelor digitale, mai afirmă Maria Ciorba, consilier Centrul Europe Direct Timişoara

Deputații europeni doresc, de asemenea, ca sistemul să fie utilizat pentru verificarea cazierelor judiciare ale persoanelor care doresc să lucreze cu copii. Angajatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita informații cu privire la condamnările penale ale unei persoane. Aceelaşi lucru ar trebui să se întâmple şi în cazul celor care intenționează să lucreze cu persoanele cu handicap sau în vârstă. Deputaţii europeni sunt de părere că trebuie monitorizat cine intră în UE, și găsite persoanele care ar putea reprezenta o amenințare. 

În urma acestor măsuri, Uniunea Europeană va fi mai sigură, a concluzionat Maria Ciorba.

La începutul anului, Comisia Europeană a propus facilitarea, la nivelul Uniunii, a schimbului de informații  privind cazierele judiciare ale cetățenilor din afara UE,  prin îmbunătățirea sistemului european de informații cu  privire la cazierele judiciare.  Astfel, sistemul ECRIS, care a fost lansat în 2012 şi este în prezent utilizat pentru schimbul de informaţii între statele membre cu privire la cazierele judiciare ale cetăţenilor Uniunii, va permite accesul rapid şi eficient  al  autorităţilor naţionale la informaţii privind  condamnările penale pe care resortisanţii ţărilor terţe le-au suferit pe teritoriul Uniunii Europene.

Sistemul ECRIS este un pas extrem de important pe fondul actualei crize a migraţiei din Europa şi al atentatelor teroriste.  Deşi în prezent este posibil schimbul de informaţii privind condamnările penale prin intermediul ECRIS, nu există nicio procedură sau mecanism care să permită un schimb eficient. Uneori acest schimb este ineficient şi incomplet.