Potrivit documentului, Comisia Europeană are patru mari recomandări pentru România, fiecare cu mai multe subpuncte, de la consolidare fiscală si bugetară până la continuarea reformei în domeniul sănătății, educației si administrației publice.

În domeniul macroeconomic, recomandarea Comisiei se referă la evitarea abaterii, în 2016, de la obiectivul bugetar pe termen mediu și realizarea unei ajustări fiscale de 0,5% din PIB în anul 2017.

De asemenea, se recomanda consolidarea cadrului bugetar și fiscal, precum și cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor.

În domeniul social, Comisia recomanda adaptarea serviciilor furnizate de către Agenția Națională pentru Ocuparea forței de Muncă la profilul celor care își caută un loc de muncă.

De asemenea, executivul comunitar solicita adoptarea unor criterii obiective pentru stabilirea salariului minim; egalizarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați; combaterea abandonului școlar timpuriu și sporirea calității educației, în special în rândul populației rome.

Recomandările Comisiei includ, de asemenea, limitarea plăților informale în sistemul de sănătate și creșterea ponderii îngrijirii în regim ambulatoriu.

În privința administrației publice, în viziunea Comisiei este necesară creșterea independenței și transparenței gestionării resurselor umane si simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri si cetățeni, precum și consolidarea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat.

Alte aspecte vizate de recomandările Comisiei prevăd: îmbunătățirea accesului la servicii publice integrate, extinderea infrastructurii de bază și diversificarea economică, în special în zonele rurale, adoptarea și punerea în aplicare a planului general de transport și o mai bună prioritizare a proiectelor publice de investiții.

Recomandările specifice fiecărei țări reflectă,  eforturile pe care Comisia le depune pentru ca semestrul european pentru guvernanță economică să fie mai eficient și mai pertinent.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, spunea că pachetul economic semestrial pune un accent deosebit pe reformele structurale necesare pentru a consolida redresarea economică a UE, de a reduce obstacolele din calea creșterii economice și a stimula crearea de locuri de muncă.

“Pachetul de primavară este un pas cheie în semestrul european şi serveşte drept ghid pentru toate ţarile membre în urmatoarele 12 luni. Pachetul de primăvară este încă un pas în încercarea noastră de a face semestrul European mai efficient şi include mai puţine recomandări şi o abordare mai concentrată pe elemente esenţiale. În principal am plecat de la ideea că nu putem să ne bazăm pe situaţia economică şi pe sprijin economic şi trebuie să contăm doar pe noi înşine. Trebuie să rămânem pe făgaşul cel bun, asta înseamnă să întărim eficienţa, pe calea ajustării econoomice, să ne modernizăm economia şi să atragem mai multe investiţii.“

Comisia invită Consiliul să aprobe abordarea propusă pentru perioada 2016-2017 și să adopte recomandările specifice fiecărei țări și solicită statelor membre să le pună în aplicare integral și în timp util.

Miniștrii UE vor discuta recomandările specifice fiecărei țări înainte de adoptarea lor de către șefii de stat și de guvern ai UE. Apoi, le revine statelor membre sarcina de a pune în aplicare recomandările specifice fiecărei țări, prin intermediul politicilor lor economice și bugetare naționale, în 2016-2017