Pe lângă acțiunile identificate deja la nivel european și care sunt în curs de aplicare, aceste orientări pun accentul pe reformele cărora trebuie să li se acorde prioritate, astfel încât redresarea economiilor statelor membre să fie consolidată prin stimularea investițiilor, aplicarea reformelor structurale și urmărirea unor politici bugetare responsabile.

Recomandările specifice fiecărei țări reflectă, de asemenea, eforturile pe care Comisia le depune pentru ca semestrul european pentru guvernanță economică să fie mai eficient și mai pertinent.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a declarat:

Principalele domenii ale reformei în acest moment sunt următoarele: sprijinirea investițiilor private și publice și eliminarea barierelor în cazul în care este necesar; consolidarea în continuare a sistemului nostru bancar , precum și managerierea creditelor neperformante ; continuarea reformei pe piețele noastre de muncă,  a produselor și serviciilor , îmbunătățirea mediului de afaceri și creșterea productivității , de asemenea , prin modernizarea administrațiilor noastre publice , reforme pentru a face sistemul de sănătate și de pensii durabile , asigurând totodată atât egalitatea și eficiența costurilor , politici mai bune fiscale.

În ultimul an, statele membre au înregistrat progrese în aplicarea reformelor, însă ritmul acestor progrese trebuie accelerat, astfel încât să contribuie, așa cum trebuie, la crearea de locuri de muncă,

creștere economică și investiții. Cele mai importante progrese se observă în ceea ce privește recomandările în materie de servicii financiare și politici active în domeniul pieței forței de muncă. În schimb, erau de așteptat mai multe progrese în ceea ce privește obținerea unui mediu favorabil afacerilor și locurilor de muncă și a unui mediu de reglementare, creșterea participării femeilor pe piața muncii și reducerea barierelor în sectorul serviciilor.

Comisia invită Consiliul să aprobe abordarea propusă pentru perioada 2016-2017 și să adopte recomandările specifice fiecărei țări și solicită statelor membre să le pună în aplicare integral și în timp util.