Consiliul pentru Agricultura si Pescuit a discutat  despre legătura dintre agricultură şi climă, având în vedere rezultatul acordului de la Paris din decembrie 2015.

Discuţiile s-au bazat, în special, pe rolul agriculturii în atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, dar şi despre posibila contribuţie a agriculturii şi a terenurilor utilizate în acest scop pentru punerea în aplicare a obiectivelor UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Martijn van Dam, preşedinte al Consiliului pentru Agricultură şi Pescuit, a declarat:

„După cum ştiţi, agricultura este una dintre cauzele problemei, şi este responsabilă pentru 10 la sută din emisiile cu efect de seră, dar agricultura poate fi, de asemenea, o parte a soluţiei. Consiliul recomandă Comisiei Europene să examineze care sunt cele mai bune metode de obţinere a produselor agricole sigure.

Miniştrii agriculturii din cadrul Uniunii Europene şi-au exprimat opiniile cu privire la noul cadru legislativ, care, pentru prima dată, va include agricultura în obiectivele de reducere a emisiilor. Ei au subliniat importanţa şi particulariţile agriculturii, dar şi rolul pe care îl are în urmărirea obiectivelor precum securitatea alimentară.