Euranet plus debate, TV Big Crunch

Sosirea necontrolată a unui număr masiv de migranți și solicitanți de azil a pus sub presiune nu numai sistemele de azil ale statelor membre, ci și întregul sistem european comun de azil.

Volumul și concentrația de sosiri a evidențiat în special deficiențele sistemului Dublin, care stabilește statul membru responsabil pentru examinarea unei cereri de azil, în principal în funcție de primul punct de intrare neregulamentară. Faptul că solicitanții de azil sunt tratați diferit în diferite state membre a agravat problema deplasărilor secundare neregulamentare.

În acest context Comisia Europeană a prezentat un prim set de propuneri legislative de reformare a sistemului european comun de azil, prin crearea unui sistem mai echitabil, mai eficient și mai durabil pentru alocarea cererilor de azil între statele membre, un sistem bazat pe solidaritate cu un mecanism de alocare de corecție (mecanismul de echitatesi care va stabili în mod automat atunci când o țară se ocupă de un număr disproporționat de cereri de azil.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: Trebuie să găsim o modalitate de a-I ajuta pe aceşti opameni fără să-şi mai rişte viaţa in timpul unor călătorii periculoase. Adevărul este că dacă tările  membre nu vor găsi o abordare comună pentru distribuirea responsabilităţilor in ceea ce priveşte criza refigiaţilor la fialul zilei nici un stat nu va fi in stare să-şi asume responsabilitatea de unul singur. Fie vom face faţă acestei provocări împreună, fie vom renunţa definitiv cu toate consecinţele care decurg pentru toţi inacceptabile pentru refugiaţii din calea războiului şi a persecuţiilor.

Fiecare stat va primi o cotă bazată pe criteria simple şi clare. Numărul locuitorilor şi produsul intern brut.Este necesar ca toate tările să contribuie şi să-şi dovedească solidaritatea aceasta putând lua chiar şi forma unei solidarităţi materiale.

Dacă temporar un stat membru optează să nu ia parte  la realocarea unui solicitant de azil ar trebui să aducă o contribuție de solidaritate de 250.000 € pentru fiecare solicitant pentru care altfel ar fi fost responsabilă în cadrul mecanismului de echitate.

Comisia a identificat cinci domenii prioritare în care sistemul european comun de azil ar trebui să fie îmbunătățit din punct de vedere structural:

  • Introducerea unui sistem sustenabil și echitabil de determinare a statului membru căruia îi revine responsabilitatea de a examina cererile de azil
  • Atingerea unui grad mai mare de convergență și descurajarea introducerii de cereri multiple de azil
  • Prevenirea deplasărilor secundare în interiorul UE
  • Un nou mandat pentru agenția europeană în materie de azil

Consolidarea sistemului Eurodac

În ceea ce priveşte politica pentru migraţie Comisia Europeană va elabora o serie de măsuri care să vizeze legale de migrație în Europa și politicile de integrare

Noua politică în domeniul migrației reprezintă  una dintre cele 10 priorități ale Orientărilor politice.