Informația vine din partea ADR Centru, care a anunțat la sfârșitul lunii trecute că a fost lansată competiția de proiecte pe prioritatea 5.1 a POR 2014-2020.

Ne oferă detalii Maria Ivan, director la Direcția Coordonare din cadrul ADR Centru: „Prin această prioritate se restaurează patrimonial cultural, iar regiunea Centru are alocată o sumă de 33,83 milioane de euro. Valoarea minimă a unui proiect pe această prioritate este de 100.000 de euro. Depunerea proiectelor începe în 25 mai, iar în 25 noiembrie axa va fi închisă pentru depunere. Pe acest apel de proiecte cererile de finanțare vor fi evaluate pentru primele 3 luni, iar cele care au obținut un punctaj de cel puțin 70 de puncte vor fi contractate. Proiectele care au sub 50 de puncte vor fi respinse și pe această prioritate contribuția solicitantului este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile”

Pot depune proiecte pe acest domeniu: primăriile, consiliile județene, ministerele, unitățile de cult (biserici, episcopii etc).

De asemenea, pot solicita fonduri și ONG-urile (persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial), dar acestea trebuie să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice şi să aibă o vechime în acest domeniu de activitate de cel puţin 6 luni, la data depunerii cererii de finanţare.

Cei care depun proiecte trebuie să dețină drepturi (de proprietate, concesiune sau administrare) asupra obiectivului de patrimoniu la data depunerii cererii de finanţare şi pe o perioadă de minimum 5 ani de la data plății finale.

Pentru ca un proiect sa fie considerat eligibil, obiectivul restaurat trebuie să fie redat publicului vizitator după realizarea investiției.

Vor avea prioritate la finanțare obiectivele de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creșterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creșterea competitivității arealului în care sunt localizate.

Un exemplu de succes în acest domeniu îl găsim în municipiul Alba Iulia, unde edilii locali au înțeles că istoria, identitatea și valorile unei națiuni sunt cel mai vizibil reprezentate de clădirile istorice.

În exercițiul financiar precedent  au fost inițiate nu mai puțin de 20 de proiecte pentru punerea în valoare a Cetăţii medievale majoritatea finațate prin fonduri europene.

Astfel, prin trei proiecte Regio cu o valoare de peste 40 milioane euro fonduri nerambursabile, Cetatea Vauban Alba Iulia a devenit astăzi un exemplu de dezvoltare urbană integrată și de restaurare.

Este cel mai mare proiect de restaurare derulat în România, iar lucrurile nu se vor opri aici. Iată ce declara primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, la finalul anului 2013, când a inaugurat zona de vest a monumentului: „Să știți că n-am terminat. Să știți că aici vom lucra cât timp vom fi și și băiețelul care a tăiat panglica cu mine și el va lucre. Pentru că într-o zonă de monumente istorice de asemenea însemnătate trebuie să lucrezi în fiecare zi. Altfel peste câțiva ani o să avem ruină. Vom lucre în fiecare zi, avem proiectele pentru a reface tot cee ace înseamnă zidurile și mai avem un lucru pe care trebuie să-l facem, nu pentru noi, și aici trebuie să înțelegem foarte bine: trebuie să-l facem pentru istorie, ca să știm ce-am făcut cu adevărat ș ice-am fost.”

În final merită reținut că păstrarea și îmbogățirea moștenirii istorice poate duce la dezvoltarea turismului cultural și istoric, ceea ce poate contribui din plin la creștere economică și la crearea de noi locuri de muncă.