UE trebuie să-și intensifice eforturile de a dezvolta, împreună cu statele membre, soluții pe termen lung pentru a îmbunătăți dimensiunile sale sociale de combaterea sărăciei, reducerea șomajului, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă.

Aceasta a fost ideeia rprincipală a Convenţiei privind creşterea incluziunii sociale care s-a desfăşurat la începutul săptămânii la Bruxelels.

Organizată sub forma unui dialog deschis Convenția a reunit factorii de decizie politică și societatea civilă pentru a discuta despre ceea ce poate face UE pentru a se asigura că toți cetățenii beneficiază de avantajele de creștere cu adevărat incluzivă.

Comisarul pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Marianne Thyssen:

Convenţia reprezintă un angajament ferm din prtea Comisiei Europene de a reconecta politicile la nivel european cu experienţa pe care o au organizaţiile societăţii civile. Semnalele Convenţiei se îndreaptă, în acelaşi timp, către o nouă abordare de către Comisia Europeană a dialogului cu societatea civilă punând cresterea inculziunii sociale în prim plan, importanta intaririi dimensiunii sociale a UE in toate aspectele sale, prin combaterea sărăciei, prin construirea unei societăţi bazate pe coeziune, prin modernizarea protecţiei sociale şi promovarea investiţiilor în domeniul social, sau prin îmbunătăţirea oprtunităţilor de a gasi un loc de muncă.

O perspectivă importantă a fost cea a dialogului, un dialog puternic şi eficient între toate părţile implicate.

Ambiţia acestei Convenţii este de a promova un angajament mai puternic şi un dialog mai profund cu toate parţile interesate, active in problematica socială şi ocuparea forţei de muncă. Ne dorim sa facem acest dialog mai eficient pentru a atinge ţintele fixate pentru 2020 in ceea ce priveşte nivelul sărăciei si ocupării forţei de muncă.
Ne dorim un impact puternic

Dacă eram obişnuiţi să vorbim despreun rating de ţară, iată că acum vorbim despre un rating de Uniune Europeană. Unul dintre principalele obiective ale Comisiei este de a crea o Europă de standard triplu A din perspectivă socială. Este o ambiţie şi un angajament că dezvoltarea economică merge mână în mână cu îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei.
Acesta este nucleul modelului social european şi componenta vitală a economiei noastre de piaţă.

Pe parcursul Convenţiei s-au desfăşurat cinci ateliere care au abordat dimensiunea socială din perspective diferite:
– incluziunea activă și politicile privind piața forței de muncă incluzive
– Investiții sociale și Fondul European de Investiții Strategice
– convergență socială ascensională și combaterea sărăciei
– Dimensiunea socială a semestrului european
– Integrarea refugiaților