Adoptarea unor practici responsabile la nivel european privind creditarea persoanelor fizice a devenit o necesitate având în vedere perioada îndelungată specifică contractelor de credit pentru bunuri imobile rezidenţiale şi efectele sociale ale executării silite. Implementarea acestei directive va conduce la o protecţie sporită a consumatorilor, reducerea riscurilor de credit şi creşterea stabilităţii financiare.

„Acesta este un pas important în îmbunătăţirea informării consumatorilor şi încurajarea creditării responsabile. Regimul paşapoartelor în Uniunea Europeană pentru intermediarii de credite va creşte competitivitatea sectorului şi ar trebui să ofere şi noi oportunităţi de afaceri”, a declarat Jonathan Hill, comisarul european pentru stabilitate financiară.

Îmbunătăţirea regulilor ipotecare este esenţială pentru creşterea încrederii în piaţa creditelor ipotecare şi creşterea opţiunilor pentru consumatori. Care sunt elementele noi care au fost prevăzute ăn această directivă aflăm de la Bogdan Pandelică, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului:

„În primul rând este vorba despre obligativitatea programelor de informare şi educaţie financiară, obligativitate care vine în sprijinul relaţiei dintre profesionist şi consumator. Un alt aspect este legat de faptul că beneficiarul creditului are posibilitatea ca timp de 15 zile să analizeze oferta instituţiilor finaciare, să aleagă cea mai buna variantă pliată pe posibilitaţile şi nevoile lui financiare, iar în funcţie de acestea să selecteze oferta care este cea mai bună pentru el. Un alt aspect este legat de recuperatorii de creanţe, aceştia nu mai pot folosi practicile vechi – după ora 20.00 nu mai pot suna consumatorii legat de produsele şi serviciile pe care ei le au în relaţia cu consumatorii.”

Cei mai vulnerabili consumatori vor fi mai bine protejaţi de supra-îndatorare prin standarde la nivel european pentru evaluarea bonităţii acestora. Directiva stabileşte, de asemenea, principiile de autorizare şi de înregistrare a intermediarilor de credite.

Intermediarii de credite care respectă noile reguli de conduită de afaceri vor avea acces la mai mulţi consumatori potenţiali pe piaţa unică prin intermediul regimului de paşapoarte.
Acest lucru va oferi creditorilor, pe termen lung, noi oportunităţi de afaceri şi va fi un pas spre crearea unei pieţe unice europene, care va conduce la creşterea concurenţei şi la scăderea preţurilor.

Potrivit Directivei Credit european, care se aplică atât băncilor cât şi instituţiilor financiare nebancare, consumatorii sunt mai bine protejaţi, inclusiv în procedurile de executare silită şi va exista prin contract, în condiţii specificate, posibilitatea de a converti contractul de credit într-o monedă alternativă. De asemenea, prevede ca statele membre să adopte măsuri de încurajare a creditorilor să exercite “indulgenţă rezonabilă” înainte de iniţierea procedurii de executare silită. Se încearcă astfel limitarea impactului social determinat de acestea.

Directiva Parlamentului European privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidenţiale nu va fi aplicată contractelor de credit existente înainte de 21 martie 2016.