Parlamentul European a votat directiva privind asigurarea respectării drepturilor minorilor implicaţi în fapte penale. În ce constau aceste drepturi şi de ce este nevoie de un astfel de act legislativ?

Proiectul de directivă cuprinde o listă de drepturi şi garanţii menite să servească drept model european comun în domeniul procedurilor penale cu inculpaţi minori. S-a dorit un echilibru între nevoia de responsabilizare pentru faptele ilegale comise şi necesitatea firească de a ţine cont de vulnerabilităţile şi nevoile specifice minorilor – spunea Caterina Chinnici, eurodeputat din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, raportor pentru acest proiect:

„Este vorba de un demers necesar, pe de-o parte fiindcă s-a pornit de la ideea unei construcţii bazate pe Justiţia Europeană, pe de alta pentru că vorbim de un act legislativ menit să uniformizeze procedurile vizând minorii, astfel încât în măsura posibilităţilor s-avem standarde comune pentru toate ţările membre. Copiilor trebuie să li se ofere toate garanţiile, ţinând cont nu numai de proceduri ci şi de situaţiile de extremă vulnerabilitate.”

Obiectivele majore ale directivei sunt ca minorii judecaţi să poată urmări şi înţelege pe deplin procedurile juridice, iar în ceea ce priveşte viitorul inculpaţilor, să se preîntâmpine recidiva. Considerentul primordial este întotdeauna interesul superior al copilului – se stipulează în text.

Iată şi câteva din prevederile cele mai importante ale directivei:
Copiilor li se va asigura întotdeauna dreptul la un avocat. Pedepsele privative de libertate se vor aplica doar ca măsură extremă, în lipsa altor opţiuni şi durata detenţiei va fi cea minimă. În timpul detenţiei copiii vor fi ţinuţi separat de adulţi, cu excepţia situaţiilor, în care interesul superior al minorului impune altceva.
Caterina Chinnici: „Directiva se aplică inclusiv celor care au comis infracţiunea ca minori, dar au împlinit vârsta majoratului în cursul derulării procedurii penale. Această prevedere reprezintă o garanţie importantă! În decursul carierei mele de judecător am avut ocazia să văd cât de brusc se poate întrerupe procesul reabilitării iniţiate în perioada când delicventul era încă minor din punct de vedere legal – pierzându-se astfel toate beneficiile obţinute până atunci – în momentul transferului într-o unitate de detenţie pentru adulţi.
Documentul cuprinde şi alte garanţii, cum ar fi:

  • dreptul copilului de a fi informat prompt despre aspectele generale ale derulării procedurii judiciare,
  • dreptul minorului de a fi acompaniat de unul dintre părinţi sau reprezentaţii legali în tot cursul audierilor şi al procesului,
  • dreptul la respectarea vieţii private a inculpatului minor, inclusiv opţiunea de a ţine procesul cu excluderea publicului.

Proiectul de directivă a primit 613 voturi favorabile şi 30 contra, urmând să fie supus aprobării formale a Consiliului Miniştrilor. Odată adoptat documentul, ţările membre ale UE vor avea la dispoziţie 3 ani pentru transpunerea noilor prevederi în legislaţia naţională.