Eforturile UE de a contracara pericolul tot mai mare ca animalele să dezvolte rezistenţă antimicrobiană, se traduc în două măsuri cheie: limitarea tratamentelor cu antibiotice şi îmbunătăţirea controlului infecţiilor.

Rezistenţa la antibioticele folosite pentru a trata bolile este una dintre marile probleme medicale contemporane, atât în cazul animalelor, cât şi al oamenilor. Un volum uriaş de antibiotice se foloseşte direct pentru a stimula creşterea animalelor. Animalele sănătoase primesc mai multe antibiotice decât oamenii bolnavi, situaţia care trebuie remediată de urgenţă.

Săptămâna trecută, în Parlamentul European, s-a votat o propunere de actualizare a legislaţiei UE privind medicamentele veterinare. În era postantibiotice, spunea unul din raportori, rezistenţa la antibiotice ar putea ucide într-un an la fel de mulţi oameni ca şi cancerul, conform estimărilor OMS. De aceea trebuie luate măsuri urgente, iar problema trebuie abordată de la sursă.

Lupta trebuie să înceapă în crescătoriile de animale. Medicamentele veterinare nu trebuie să fie folosite pentru a îmbunătăţi performanţa sau a compensa creşterea necorespunzătoare a animalelor, spun deputaţii; ei au cerut limitarea utilizării antibioticelor ca măsuri preventive în absenţa simptomelor clinice de infecţie, adică în scop profilactic; au cerut ca antibioticele să se utilizeze doar în situaţii individuale şi doar atunci când veterinarul justifică decizia. Parlamentul are în vedere revizuirea legislaţiei din 2001, încurajând inovarea în lanţul de producţie şi actualizând procedurile de autorizare şi distribuţie a medicamentelor. De asemenea, facilitarea accesului la produse medicinale, precum şi transportul şi circulaţia medicamentelor pe cuprinsul UE. Antibioticele foarte importante în medicina umană trebuie să fie interzise în medicina veterinară şi stopată vânzarea antibioticelor pe internet, ca şi a vaccinurilor şi psihotropelor.
În acest fel s-ar putea reduce cantitatea de antibiotice care se regăseşte în farfuria consumatorilor.

Raportorul Jasenko Selimović elogiază noile măsuri menite să combată epidemiile de origine animală și rezistența tot mai mare la antibiotice în rândul animalelor și oamenilor.
3 lucruri devin posibile prin această lege: în primul rând, se leagă bunăstarea şi sănătatea animalelor de cea a oamenilor. Făcând această legatură, antibioticele vor fi folosite mult mai restrictiv. În al doilea rând, atât autorităţile cât şi producătorii se pot concentra pe prevenţia şi combaterea răspândirii bolilor periculoase transmisibile şi în al treilea rând, am reuşit să adunăm 40 de acte juridice într-unul singur, şi sunt foarte fericit pentru acest lucru.

Pentru încurajarea cercetării pentru descoperirea de noi antibiotice, deputaţii cer anumite măsuri de încurajare, inclusiv perioade mai lungi de protecţie pentru documentaţiile tehnice ale unor noi medicamente, protecţie comercială pentru substanţele active inovatoare şi protecţie pentru investiţii semnificative în datele generate să îmbunătăţească un produs antibiotic existent sau să îl păstreze pe piaţă