Eurodeputații au aprobat o propunere legislativă pentru ca activitatea în porturile maritime să fie eficientă, iar costurile pentru serviciile furnizate să scadă. Taxele de operare pentru utilizarea serviciilor și infrastructurii portuare vor fi stabilite în mod transparent, încurajând comerţul şi preţurile corecte din piaţă. Parlamentarii europeni susțin stabilirea unor reguli comune pentru administratorii portuari din statele membre pentru a limita numărul de furnizori de servicii şi de a stabili cerinţe minime pentru aceștia.

Bogdan Bârlă, atașat de presă la Biroul de Informare al Parlamentului European la Bucureşti: “Cerințele minime ale porturilor pentru furnizorii de servicii ar trebui să fie limitate la demonstrarea calificărilor profesionale şi să răspundă la nevoile de siguranță și protecție a mediului în mediul marin, să respecte standardele sociale naționale. Există o serie de cazuri, aşa numite cazurilor justificate, în care libertatea de a furniza servicii poate fi restricționată şi acestea ar trebui să includă insuficiența spațiului de pe chei, caracteristicile traficului portuar, precum și nevoia de a oferi operațiuni portuare sigure sau sustenabile din punct de vedere al mediului.”

Realizator: În ceea ce priveşte taxele, există precizări în iniţiativa legislativă?
Bogdan Bârlă: “Taxele pentru infrastructura portuară trebuie stabilite în conformitate cu strategia comercială și de investiții a portului, iar statele membre ar trebui să numească unul sau mai multe organisme independente care să analizeze eventuale plângeri legate de acest aspect.”

Realizator: Există precizări în textul legislativ referitoare la angajaţi şi condiţiile de lucru în porturi?
Bogdan Bârlă: “Această propunere legislativă, în forma în care a trecut de Parlament, nu va afecta aplicarea reglementărilor naționale privind munca și protecția socială.”
Propunerea inițială a Comisiei Europene considera accesul liber pe piață ca fiind principiul general pentru furnizarea de servicii portuare, dar deputații au insistat că un singur sistem nu este potrivit, pentru că în UE sunt diferite modele de organizare a serviciilor portuare. Ei au modificat propunerea, astfel încât modelele existente de administrare a porturilor, stabilite la nivel national, să poată fi menținute.

În lungile discuţii legate de pachetul portuar au participat reprezentanţii porturilor, operatorii de terminal și sindicatele: De la Organizaţia Patronală “Operatorul Portuar”, preşedintele Viorel Panait: “Regulamentul cu privire la aceste servicii din port este preocupat de calificarea investiţiilor în porturi ca fiind exterioare ajutorului de stat, toate aceste chestiuni sunt organizate tocmai pentru a se asigura că investiţiile şi dezvoltarile care se fac sunt de natură să facă porturile europene competitive.”

Deputații europeni au aprobat amendamentele la propunerea legislativă și au mandatat reprezentanţii să înceapă negocierile cu Consiliul pentru textul legislativ final, pe baza amendamentelor propuse