Comisia Europeană şi-a prezentat în această săptămână pachetul de măsuri privind securitatea energetică, componentă esenţială a strategiei pentru uniune energetică. Propunerile înaintate vizează pe de o parte pregătirea Europei pentru tranziţia energetică mondială dar şi pentru eventualele crize de aprovizionare cu gaz metan din viitor.

Pachetul de măsuri privind securitatea energetică prevede o gamă largă de măsuri menite să întărească rezilienţa Uniunii Europene la întreruperile în aprovizionarea cu gaz metan. Ne amintim cu toţii de crizele de aprovizionare cu gaz din 2006 şi 2009, care au lăsat în frig milioane de cetăţeni europeni. De atunci s-au implementat o serie de măsuri, însă testele de stres din 2014 au arătat că UE este încă mult prea vulnerabilă la întreruperile majore în furnizarea gazelor naturale – spunea comisarul european pentru combaterea schimbărilor climatice şi energie, Miguel Arias Cańete.

Dar să vedem, care sunt capitolele principale ale pachetului de securitate energetică! Primul se referă la asigurarea aprovizionării cu gaz. Uniunea Europeană depinde la ora actuală într-o măsură riscant de mare de surse externe. Pentru a contracara această vulnerabilitate, Comisia propune trecerea de la abordarea naţională la cea regională în elaborarea strategiei de securitate a aprovizionării. Se avansează un principiu extrem de important legat de sectoarele prioritare şi de solidaritatea obligatorie a vecinilor.

Miguel Arias Cańete: Toate ţările vor trebui să asigure cu prioritate aprovizionarea cu energie a gospodăriilor şi a serviciilor sociale esenţiale în cazul unei crize. În practică acest principiu înseamnă că într-o situaţie limită, statele membre vor trebui să acorde întâietate protejării consumatorilor casnici, inclusiv din ţările vecine, faţă de celelalte categorii de consumatori, chiar indigeni!

Pachetul de măsuri are în vedere şi înţelegerile interguvernamentale din domeniul energetic semnate cu terţe ţări. Acestea vor trebui preavizate de Comisia Europeană pentru asigurarea compatibilităţii cu considerentele de securitate energetică ale UE.
Strategia privind gazele naturale lichefiate este un alt capitol important al setului de măsuri anunţate. Aceasta îşi propune construirea infrastructurii strategice necesare eliminării dependenţei anumitor state membre de furnizori unici.

Eficientizarea utilizării resurselor este o latură critică a oricărei strategii de securitate energetică. Iată motivul pentru care pachetul de măsuri cuprinde şi o nouă strategie în domeniul încălzirii, respectiv condiţionării aerului – spunea comisarul Miguel Arias Cańete. Este vorba de un sector în care se consumă jumătate din energia disipată la nivelul Uniunii, cu un aport al combustibililor fosili de 75%. Este responsabil pentru trei sferturi din totalul consumului de gaze naturale şi 13% din consumul de ţiţei. Partea cea mai însemnată a acestei energii este utilizată ineficient!
Din acest motiv, strategia propusă se concentrează în mod primordial asupra îmbunătăţirii performanţelor energetice ale clădirilor.

Pachetul de măsuri privind securitatea energetică va trebui aprobat inclusiv de Parlamentul European şi de Consiliu pentru a fi inclus în legislaţia comunitară.