Potrivit oficialilor europeni, programul dedicat educaţiei şi formării tinerilor s-a ridicat deja la nivelul aşteptărilor.

În primul an, Erasmus+ a avut la dispoziţie un buget de peste 2 miliarde de euro, din care au fost finanţate 18 000 de proiecte, la care au participat peste un milion de persoane.

Programul s-a dovedit a fi un adevărat succes. Numărul impresionant de participanţi reprezintă dovada că programul contribuie la îmbunătăţirea perspectivelor de angajare a tinerilor, este de ajutor în dobândirea noilor competenţe şi experienţe şi sprijină modernizarea sistemelor de educaţie şi formare a tineretului din Europa.

Programul Erasmus+ va oferi oportunităţi tinerilor europeni pentru a studia, a se forma, a câştiga experienţă de muncă şi de voluntariat în străinătate. Sprijină, de asemenea, parteneriate transnaţionale între instituţiile de învăţământ, formare şi tineret, promovează cooperarea şi creează o punte între educaţie şi muncă.

Pentru prima dată, programul oferă fonduri dedicate pentru acţiuni în domeniul sportului care contribuie la dezvoltarea dimensiunii europene şi combate ameninţările transfrontaliere majore, cum ar fi aranjarea meciurilor şi dopajului. Programul sprijină, de asemenea, dezvoltarea predării şi cercetării în domeniul integrării europene.

Datorită posibilităţilor mai flexibile de colaborare între sectoare, sistemele europene din domeniile educaţiei, formării, tineretului şi sportului pot testa practici inovatoare şi pot contribui la procesul de reformă şi modernizare, a precizat comisarul european pentru educaţie, cultură, tineret şi sport, Tibor Navracsics.

„Erasmus+ face diferenţa în viaţa studenţilor, stagiarilor, ucenicilor, cadrelor didactice şi organizaţiilor care participă la acest program. Le permite să câştige experienţă, să dobândească abilităţi şi competenţe care le îmbunătăţesc perspectivele de a găsi un loc de muncă. Erasmus+ are un impact vital asupra economiei şi societăţii noastre. Contribuie la reformarea şi modernizarea sistemelor de educaţie şi formare a tinerilor în întreaga Europă, ceea ce poate genera o explozie a creşterii economice şi a generării de locuri de muncă.

Erasmus+ este important pentru că deschide numeroase oportunităţi pentru tinerii europeni şi joacă un rol major în eforturile de a face faţă provocărilor cu care se confruntă, astăzi, economia şi societatea noastră.”

Incluziunea socială a minorităţilor, migranţilor şi a altor grupuri sociale dezavantajate reprezinta o prioritate pentru acest an a mai subliniat comisarul european Tibor Navracsics

“In 2016, Erasmus+ pune un puternic accent pe promovarea incluziunii sociale, a cetăţeniei active şi a toleranţei. Astfel, pentru acest an a fost alocată o sumă suplimentară de 13 milioane de euro pentru finanţarea unor proiecte care abordează aspecte precum incluziunea socială a minorităţilor, a migranţilor şi a altor grupuri dezavantajate din punct de vedere social.”

Programul Erasmus+, cu o durată de şapte ani, dispune de un buget de 14,7 miliarde de euro şi va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a acumula experienţă profesională şi de a face voluntariat în străinătate.