Investiția în oameni este vitală pentru creșterea economică. Aceasta este una dintre concluziile Raportului din 2015 privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale. Acest Raport annual a fost dat publicităţii săptămâna trecută la Bruxelles şi conţine cele mai recente tendințe sociale și privind ocuparea forței de muncă, analizând dificultățile care vor apărea, precum și posibilele răspunsuri în materie de politici.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă asubliniat importanţa încurajării creării de locuri de muncă, îmbunătăţitrea eficienţei pe piaţa muncii,investiţia în oameni şi dialogul social. În ceea ce priveşte aspectele pozitive domnia sa a precizat:
Rata şomajului a continuat să scadă, continuă redresarea economică şi rata angajărilor creşte pentru toate grupurile sociale şi pentru toate domeniile. Numarul slujbelor fuul time sau part time sunt de asemenea în creştere, sunt mai multe femei şi persoane peste 50 de ani încadrate în muncă, mulţi tineri s-au întors la serviile lor sau sunt angrenaţi intr-o formă de învăţământ, cred că acestea sunt urmările acţiunilor întreprinse în direcţia încadrării tinerilor pe piaţa muncii, şi în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, familiile au beneficiat de o creştere a veniturilor disponibile .

La capitolul ce este de făcut Marianne Thyssen a evidenţiat trei puncte fundamentale ale programelor propuse de Comisia Europeană:

Trebuie să creem o piaţă a muncii şi o economie socială de piaţă care să poată asigura în acelaşi timp atât flexibilitate cât şi securitate în faţa schimbaărilor rapide care se produc în lume. În acest context lucrăm la revizuirea legislaţiei privitoare la siguranţa şi securitatea in muncă pentru a putea îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor şi participarea femeilor pe piaţa muncii.

În al doilea rând este nevoie să se investească în oameni şi să se utilizeze mai bine forţa de muncă pe care o avem la dispoziţie. În condiţiile în care mulţi angajatori se plâmg că întâmpină dificultaţi la recrutarea forţei de muncă este nevoie de o anticipare a nevoilor pe piaţa muncii si o mai bună utilizare a calificărilor, cunostinţelor şi informaţiilor existente.

În acelaşi timp mobilitatea forţei de muncă în UE a contribuit la reducerea şomajului în unele ţări si la creştere economică. Doar 4 procente din populaţia născută in ţările UE pleacă la muncă în alte state.

Al treilea punct important este acela al partenerilor sociali, al dialogului social, pentru atingerea redresării pe toate planurile.

Bazându-se pe datele cele mai recente și pe documentele disponibile, raportul sprijină inițiativele Comisiei din domeniul ocupării forței de muncă și social, care contribuie la semestrul european, și la dezvoltarea pilonului european al drepturilor sociale.

Împarte cu prietenii tăi: