În acest fel, propunerea Comisiei Europene pentru o directivă ce vizează astfel de instalații vine să completeze cadrul de reglementare pentru controlul poluării aerului, rezultata in urma  arderii combustibililor . De ce este importantă o astfel de directivă, aflăm de la Andrada Cojocaru, Radio Oltenia Craiova

O astfel de directivă este un important pas înainte pentru sănătatea noastră, economie și mediu – a ţinut să precizeze comisarul Vella, care a mai arătat că în fiecare an , 400.000 de oameni mor prematur în spaţiul comunitar ca urmare a aerului poluat. Comisia Europeană a luat în serios această cifră și s-a angajat să reducă poluarea la jumătate până în 2030. Aceste noi reguli de reducere a poluării aerului din instalațiile de ardere mijlocii reprezintă o piesă cheie a legislației europene în încercarea de combatere a poluării aerului direct de la sursă.
Trebuie precizat că instalațiile de ardere medii sunt folosite pentru numeroase activități care au loc aproape de locul unde trăiesc oamenii.
Aici sunt incluse generatoarele de energie electrică, instalaţiile ce produc încălzirea și răcirea locuințelor sau caselor rezidențiale, precum și furnizarea de căldură sau abur pentru procesele industriale . Toate acestea pot să influențeze în mod semnificativ calitatea aerului. Noile norme fac parte din pachetul legislativ Clean Air , care stabilește strategia UE pentru a îmbunătăți calitatea aerului până în 2030. Astfel, Directiva stabilește limite pentru emisiile de dioxid de sulf , oxizi de azot și pulberi în suspensie, iar aceste limite vor fi aplicate pentru instalațiile noi și existente de ardere de dimensiuni medii , adică între 1 și 50 MW. În cazul în care o instalație de ardere mediu folosește simultan două sau mai multe tipuri de combustibil, valoarea limită de emisie pentru fiecare poluant se calculează ţinând cont de adoptarea valorii limită de emisie relevante pentru fiecare combustibil în conformitate cu normele aprobate. Statele membre vor institui un sistem de inspecții de mediu ale instalațiilor de ardere medii sau vor pune în aplicare alte măsuri de a verifica respectarea cerințele din această directivă.
Directiva este un bun exemplu de o mai bună reglementare , deoarece este proiectată pentru a fi accesibilă pentru IMM-uri , oferă siguranță pe termen lung pentru toți operatorii economici interesați și minimizează sarcina administrativă atât pentru industrie, cât şi pentru statele membre.