Cu aceasta ocazie, executivul comunitar a stabilit acțiunile care trebuie întreprinse pentru a rezolva problemele rămase. Claudia Ruse de la București Fm ne oferă detalii in rubrica Euranet plus de astăzi…

În cadrul strategiei sale de extindere, Comisia Europeană reafirmă accentul puternic pe aspectele esențiale ale statului de drept, ale drepturilor fundamentale, consolidarea instituțiilor democratice, inclusiv reforma administrației publice, precum și dezvoltarea economică și competitivitatea.
Deși s-au înregistrat progrese importante în ultimul an, în special în ceea ce privește adoptarea legislației relevante și crearea structurilor administrative necesare există în continuare provocări majore.
Potrivit raportului, în ceea ce privește statul de drept, sistemele judiciare nu sunt suficient de independente, eficiente și răspunzătoare. Sunt necesare în continuare eforturi serioase pentru combaterea criminalității organizate și a corupției, în special în vederea stabilirii unui istoric al anchetelor, al urmăririlor penale și al condamnărilor definitive. Drepturile fundamentale sunt în mare măsură consacrate prin lege, însă, în realitate, există în continuare deficiențe. Asigurarea libertății de exprimare reprezintă o provocare aparte, cu evoluții negative în mai multe țări. Reforma administrației publice trebuie continuată cu hotărâre, astfel încât să se asigure capacitatea administrativă necesară, precum și rezolvarea problemelor ridicate de politizare și de lipsa de transparență. Este necesar să se acorde atenție, de asemenea, funcționării instituțiilor democratice și să se coopereze și mai strâns cu actorii societății civile locale pentru ca reformele să fie implementate la nivelul întregii societăți.
Majoritatea țărilor se confruntă cu provocări majore în ceea ce privește guvernanța economică și competitivitatea.
Regiunea a fost grav afectată de criza refugiaților. Turcia acordă un sprijin substanțial pentru cele peste 2 milioane de refugiați sirieni aflați pe teritoriul său. Balcanii de Vest, în special fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Serbia, au gestionat un număr semnificativ de resortisanți ai țărilor terțe care au tranzitat aceste țări de la începutul anului. Provocarea migrației necesită mai mult ca oricând o cooperare sporită cu țările implicate în procesul de extindere, iar UE oferă un sprijin substanțial în acest scop, se susține în raport.
Cu ocazia prezentării pachetului anual privind extinderea, comisarul Johannes Hahn a declarat ca procesul de extindere este esențial pentru consolidarea stabilității politice și economice în regiune
„Actuala criză a refugiaților ne arată cât de importantă este cooperarea strânsă dintre UE și țările din Europa de Sud-Est. Procesul de extindere a UE, care cuprinde Balcanii de Vest și Turcia, reprezintă un instrument puternic de consolidare a statului de drept și a drepturilor omului în aceste țări. De asemenea, acest instrument stimulează economia, făcând-o mai puternică, și promovează cooperarea regională. O perspectivă europeană clară transformă treptat țările noastre partenere și consolidează stabilitatea din întreaga Uniune. Angajamentul nostru ferm față de aderarea la UE, precum și față de condițiile pe care aceasta le implică, reprezintă, prin urmare, o investiție pe termen lung în securitatea și prosperitatea Europei”.
În prezent, strategia cuprinzătoare privind extinderea este multianuală, acoperind perioada mandatului Comisiei. Pe lângă raportarea cu privire la progresele înregistrate, se pune un accent mult mai mare pe gradul de pregătire pentru asumarea obligațiilor asociate statutului de stat membru. În același timp, rapoartele oferă orientări cu o claritate sporită pentru ceea ce se așteaptă să facă țările atât pe termen scurt, cât și pe termen lung