Agenția Europeană de Mediu (AEM) a publicat pe 20 octombrie raportul anual de mediu, intitulat „Tendințe și previziuni în Europa în 2015”.

În acesta se arată că, în Europa, emisiile de gaze cu efect de seră au atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. UE depune deja eforturi în vederea atingerii obiectivului stabilit pentru 2030 de reducere cu cel puțin 40 % a emisiilor; aceasta este contribuția UE la noul acord global privind schimbările climatice care urmează să fie încheiat la Paris, în luna decembrie.

Acest raport anual al AEM oferă o evaluare actualizată a progreselor înregistrate de Uniunea Europeană și de țările europene în direcția realizării obiectivelor energetice și de atenuare a schimbărilor climatice.

Miguel Arias Cañete- comisar pentru politici climatic si energie

Uniunea Europeană este în grafic pentru atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. Raportul de astăzi ne arată că în perioada 1990-2014 Europa a reușit să reducă emisiile cu 23 %, aceste rezultate fiind peste aşteptări. Şi da-ţi-mi voie să vă spun că in aceeaşi perioadă economia a înregistrat o creștere de 46 %, demonstrând că protecţia mediului şi creşterea economică merg mână în mână.
Până in anul 2020 reducerea totală a emisiilor trebuie să scadă cu 24% faţă de 1990.
Raportul de astzi ne demonstrează că politicile noastre de mediu funcţioneză şi rezultatele vorbesc de la sine.
Acesta este un semnal puternic înaintea Conferinței de la Paris unde vom aproba noul accord climatic global în mai puţin de cinci saptămâni.

Conferința privind schimbările climatice din decembrie, de la Paris, are ca scop semnarea unui acord internațional pentru limitarea încălzirii globale pentru perioada de după 2020
Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice din 1992 a încercat să limiteze creșterea temperaturii globale, dar deja în 1995 era clar că aceasta nu era adecvată. De aceea, națiunile lumii au lansat negocieri pentru consolidarea reacției mondiale la schimbările climatice. În 1997 a fost adoptat Protocolul de la Kyoto.
În urma summit-ului de la Copenhaga din 2009, care nu a avut rezultate, Amendamentul Doha la Protocolul de la Kyoto a fost adoptat în 2012, introducând o a doua perioadă de angajamente, 2013-2020.
În decembrie 2014 s-au întâlnit la Lima experți, specialiști și parlamentari pentru a negocia un text care să urmeze Protocolului de la Kyoto. Se speră că acesta va fi aprobat în decembrie, la Paris. Parlamentul European a trimis la Lima 12 deputați europeni.

Agenția Europeană de Mediu (AEM) este o agenție a Uniunii Europene care urmărește să susțină dezvoltarea durabilă și să contribuie la îmbunătățirea semnificativă și măsurabilă a mediului în Europa prin furnizarea, în timp util, de informații specifice, relevante și fiabile instituțiilor care elaborează politicile și publicului larg. În activitatea sa, agenția beneficiază de sprijin din partea Rețelei europene de informare și observare a mediului (Eionet), care cuprinde 39 de țări europene.