Intitulat „Tendințe și previziuni în Europa în 2015”, raportul arată că, în Europa, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 23 % între 1990 și 2014 și au atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.

Cele mai recente previziuni ale statelor membre arată că UE se îndreaptă spre o reducere cu 24 % până în 2020, cu ajutorul măsurile deja în vigoare, sau spre o reducere cu 25 %, în cazul adoptării măsurilor suplimentare deja planificate.Obiectivul stabilit pentru 2030 este reducerea cu cel puțin 40 % a emisiilor și Uniunea depune deja eforturi în acest sens; aceasta este contribuția sa la noul acord global privind schimbările climatice care urmează să fie încheiat la Paris, în luna decembrie.
În legătură cu acest subiect, Miguel Arias Cañete, comisar pentru politici climatice și energie, a spus că Europa a reușit să reducă emisiile cu 23 % între 1990 și 2014, perioadă în care economia a înregistrat o creștere de 46 %. Adică protecția climei și creșterea economică pot merge mână în mână. Acesta este un efort global fără precedent , care trebuie salutat , dar este clar din discuțiile noastre că acest lucru nu este suficient ; contribuțiile curente , ale celor 150 de țări , care reprezintă 90 % din emisiile globale , în cazul în care sunt puse în aplicare pe deplin , ne duc spre scăderea cu aproximativ 3 ° , astfel că trebuie să facem mai mult .
Aceste rezultate, a mai spus comisarul Canete, sunt un semnal puternic înaintea Conferinței de la Paris privind schimbările climatice, care confirmă faptul că Europa își respectă angajamentele și că politicile sale în materie de climă și energie dau roade.