Muncitorii detaşaţi în alte state ale Uniunii Europene ar putea beneficia  de aceleaşi condiţii de muncă şi salarii egale ca şi cei din ţara în care au fost detaşaţi. Comisarul european pentru muncă şi afaceri sociale, Marianne Thyssen, a anunţat că se lucrează la un proiect de lege în acest sens care va fi gata până la sfârșitul anului, dat fiind faptul că a crescut numărul detaşărilor internaţionale.

În prezent, 8,1 milioane de cetăţeni europeni trăiesc și lucrează într-un alt stat membru decât cel de origine. Este vorba de doar 3% din totalul forței de muncă a Uniunii Europene, dar ştim că există încă un mare potențial neexploatat pentru mobilitate. În plus, există 1,6 milioane de lucrători transfrontalieri şi 1,3 milioane de lucrători detașați.

Să nu uităm că libertatea de a lucra într-un alt stat membru este unul dintre drepturile fundamentale ale Uniunii Europene și unul dintre pilonii pieței interne. Avem însă nevoie de reguli clare, corecte și aplicabile pe teren.

Acesta este motivul pentru care am cerut Comisiei Europene să analizeze normele existente, să vadă unde este loc de mai bine și să vină cu soluţii pentru îmbunătăţirea acestora. Ne propunem să finalizăm noile norme în următoarele săptămâni, iar până la sfârșitul anului să prezentăm un pachet privind mobilitatea forței de muncă.
În acest context, va fi necesară revizuirea directivei privind angajaţii detaşaţi, elaborată în 1996 și modificată anul trecut, astfel încât lucrătorii să beneficieze de o mai bună protecție. Aceștia trebuie să știe clar perioada de muncă şi de odihnă; la câte zile de concediu au dreptul anual; salariul, inclusiv modul în care sunt plătite orele suplimentare. Sănătatea, siguranța și igiena la locul de muncă sunt alte aspecte extrem de importante pentru persoanele care sunt detaşate să lucreze într-o altă ţară.
Noile reglementări trebuie să fie însă justificate și proporționale, astfel încât să nu genereze sarcini administrative sau să îngrădească potențialul întreprinderilor mici și mijlocii, de a crea noi locuri de muncă.
Angajaţii români detașați în alte state membre ale Uniunii Europene ar trebui să beneficieze deja de aceste drepturi, să aibă salarii egale şi aceleaşi condiţii de muncă ca şi cei din ţara în care lucrează. Guvernul a modificat în vara acestui an printr-o ordonanţă de urgenţă legea privind detașarea salariaților.
Detaşările internaţionale au devenit o practică tot mai des întâlnită, mai ales în cazul companiilor mari, motivele fiind diverse, de la schimburile de experienţă, dezvoltarea afacerilor şi până la lipsa personalului specializat. Până acum câţiva ani, detaşările se făceau doar spre România, însă acum au loc şi dinspre noi spre Europa.