În intervalul 15 – 16 octombrie 2015, începând cu ora 10.00, în piaţa publică a localităţii Tismana, în cadrul Festivalului castanului, va fi organizat un workshop dedicat proiectului „Managementul Conservativ al Habitatelor 4070* şi 9260 în ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest”.

Evenimentul este organizat de Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj, în calitate de beneficiar-coordonator al proiectului LIFE11 NAT/RO/825, proiect finanţat de Comisia Europeană, în cadrul programului Life+ Natura şi Biodiversitate și de Guvernul României prin intermediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în colaborare cu Primăria Tismana. În vederea atingerii scopului proiectului, APM Gorj acţionează în parteneriat cu instituţii ce au experienţă în domeniu, şi anume: INCDS Braşov şi Administraţia SCI-ului Nordul Gorjului de Vest prin Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Japoneză.

„Evenimentul are drept scop prezentarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului, stadiul actual al activităţilor derulate, în special în ceea ce priveşte reabilitarea habitatelor de castan şi jneapăn.

Workshop-ul este dedicat autorităţilor publice centrale, regionale şi judeţene de mediu, administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, administratorilor fondurilor cinegetice, specialiştilor în silvicultură şi biodiversitate, autorităţilor publice judeţene şi locale, operatori economici cu activitate pe amplasamente în interiorul ariei naturale protejate Nordul Gorjului de Vest”, a declarat Elisabeta Juveloiu, manager de proiect.
Workshop-ul se va deschide, începând cu orele 10.00, cu o manifestare în piaţa din Tismana şi va continua cu dezbateri în sala de conferinţe a unui hotel din Târgu-Jiu, începând cu orele 14.30.