„Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon” este marcată pe baza Rezoluţiei 49/114 din 19.XII.1994 a Adunării Generale a ONU, pentru a aminti de data semnării (16.IX.1987), la Montreal (Canada), a Protocolului privind substanţele care distrug stratul de ozon, document la care a aderat şi România.

Distrugerea stratului de ozon a devenit o problema economică şi politică foarte controversată, dar și o problemă ştiinţifică complexă. Pentru moment nu sunt cunoscute toate sursele de poluanți care afectează stratul de ozon, însa clorofluorocarburile (CFC) sunt cu siguranţă unele dintre substanţele despre care s-a demonstrat că afectează stratul de ozon.

Principalii poluanţi cu efect negativ asupra stratului de ozon, prin multitudinea de procese fotochimice, sunt oxizii de azot şi compuşii organici volatili proveniţi din surse antropice.