Vorbim despre “Europa inclusivă” – un proiect adresat grupurilor vulnerabile și care nu își găsesc un loc de muncă pe piața muncii.

1000 de oameni dintre care 400 de etnie romă, 250 de persoane cu dizabilități, 50 de tineri peste 18 ani ce părăsesc sistemul de protecție al statului, precum și 300 de deținuți fac parte din grupul țintă al acestui proiect.

Toate aceste persoane beneficiază de cursuri pentru a-și găsi un loc de muncă cât mai repede posibil.

Lucica Munteanu – managerul proiectului în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale spune ca aceste cursuri nu pot fi făcute la întâmplare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și are o valoare totală de aproximativ 9.300.000 de lei, din care aproximativ 800.000 reprezintă contribuția Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Partenerii ministerului în acest proiect sunt: Asociația ”Institutul pentru Politici Sociale”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Asociația Centru de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAȚIE și Fundația Sfânta Macrina – Ajutor și Recuperare Medico-Socială pentru Copiii în Dificultate (A.R.M.S).

Activitățile integrate sunt menite să susțină pe termen mediu și lung, incluziunea socio-profesională a celor 1000 de persoane din grupurile vulnerabile, concomitant cu formarea a 240 de persoane, personale al administrației publice locale, organizațiilor societății civile, agențiilor publice sau privatecare furnizeaza servicii sociale și de ocupare a grupurilor vulnerabile, angajați și manageri.

Participanții, atât din București, ât și din județele Ilfov, Timiș și Teleorman – provin atât din mediul urban, cât și in cel rural.

Concret, vor fi organizate cursuri de calificare profesională, ședințe de consiliere psihologică și de orientare  profesională, care au ca scop (re)integrarea pe piața muncii a persoanelor ce vor beneficia de servicii.

Mai mult decât atât, personalul care lucrează cu persoanele din grupurile defavorizate social trebuie să cunoască legislația în vigoare și strategiile de ocupare pe termen scurt și lung care se adresează acestora, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor lor.

Excluziunea socio-profesională vizează toate acele persoane care suferă diferite forme de dezavantajare, multiple,persistente  și interconectate, care au drept consecință includerea lor în rândul categoriilor sociale vulnerabile sau defavorizate și care au nevoie de susținere la nivelul legislației, dar și al instituțiilor publice, pentru restabilirea egalității de șanse și gen.

Pentru România, egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie pentru grupurile vulnerabile constituie o problemă reală, iar asta se întâmplă din cauza faptului că cetățenii aparținând acestor grupuri se află pe poziție de inegalitate în raport cu ceilalți, ca o consecință a diferențelor socio-economice.

Pe de altă parte, Sorina Cindea – directorul Social Care din Marea Britanie spune că nu sunt mari diferențe între sistemul de asistență socială românesc și cel britanic în ceea ce privește structura serviciilor, practici sau strategii.

Diferența însă constă evident în resurse atât materiale cât și profesionale.

Sorina Cindea mai spune că în România este puțin diferită abordarea persoanelor cu care lucrează.

Experiența dobândită de-a lungul activităților desfășurate, dar și discuțiile din cadrul unor grupuri de lucru avute cu specialist din domeniul asistenței sociale au dus la concluzia că sărăcia, lipsa sau accesul limitat la educație al persoanelor care provin din grupurile vulnerabile sunt principalele cauze care duc la excluziunea socială.

Grupuri vulnerabile