Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală s-a aflat în atenția conducerilor Consiliilor Județene din Regiunea Centru.

Mai multe detalii ne oferă Sorin Şchiopu, de la Studioul regional Radio România Târgu Mureş, în rubrica “Local, regional, european – EuranetPlus”

La sfârșitul lunii trecute, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat, la Alba Iulia, o întâlnire de lucru a președinților Consiliilor Județene de la nivel regional.

Dezbaterile au avut în prim-plan îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională.

Principala temă a discuțiilor a vizat analizarea Ghidului specific privind Prioritatea de investiții 6.1 a POR 2014-2020 și pregătirea unui punct de vedere comun cu privire la comentariile ce urmează a fi transmise la Autoritatea de Management (AMPOR) pe acest domeniu.

Cu acest prilej, directorul general al ADR Centru, Simion Crețu, a subliniat că în perioada 2007-2013 au fost depuse 46 de proiecte pentru reabilitarea drumurilor județene, în valoare totală de peste 300 milioane euro.

În Regiunea Centru s-au contractat 20 cereri de finanțare, prin care se investesc în total peste 150 milioane euro pentru reabilitarea a circa 300 kilometri de artere rutiere.

Simion Crețu a mai arătat că există și o derogare din partea Comisiei Europene pentru ca unele proiecte să fie realizate fazat și să primească finanțare atât din POR 2007-2013, cât și din cel din exercițiul financiar 2014-2020:

„ Ni s-a acordat o derogare, în care să mergem cu proiectele fazate, adică o etapă să se facă până la 31 decembrie 2015 și după aia se poate continua .

La noi, ca să vă dau un exemplu, este autostrada Sebeș- Turda. Ea a fost trecută și pe viitoarea perioadă de programare și, vreo 40-45% se va plăti acum, iar restul se va plăti de pe programul 2014-2020.”

La rândul său, președintele Consiliului Județean Sibiu, Ioan Cindrea, a declarat că împreună cu ceilalți colegi ai săi au discutat despre criteriile care trebuie avute în vedere în cadrul strategiei de finanțare a drumurilor județene prin POR 2014-2020:

„ Criteriul principal este accesibilitatea și dezvoltarea zonei și accesibilitatea la rețelele naționale și europene de drumuri naționale și căi ferate. Este o punere de acord necesară, deși va fi un concurs de proiecte. Și această punere de acord s-a referit și la criteriile prevăzute în ghidurile pentru a accesa aceste proiecte.”

Care sunt propunerile pentru portofoliul regional de proiecte de infrastructură pentru județul Brașov, ne spune vicepreședintele Consiliului Județean, Mihai Veștea:

„Am propus 3 drumuri județene care au și intrat pe lista de priorități. Este vorba despre drumul care pleacă de la Măieruș până la Augustin, la limita cu județul Covasna, prin Baraolt, proiect pe care-l vom depune împreună cu colegii de la Covasna, proiect comun, care să facă legătura între cele două județe. Și alte două sunt: drumul pe sub munte, din zona Făgăraș, care leagă toate comunitățile locale care se află la baza Munților Făgăraș, bineînțeles leagă și Mănăstirea Sâmbăta, prin județul Sibiu, de Cârțișoara și Transfăgărășan, iar al treilea drum, și acesta foarte important, pentru că este clar un drum de legătură, este drumul care leagă Făgărașul cu Rupea, dar și Făgărașul cu Sighișoara, prin Șoarș- Bărcuț. Deci, încă o data subliniez faptul că noi luăm în considerare această abordare regională, această conlucrare între județe, pentru a gândi proiecte de dezvoltare integrate, proiecte comune.”

Detalii privind Ghidul specific domeniului 6.1 privind reabilitarea infrastructurii rutiere în perioada 2014-2020, aflat în prezent în consultare publică, pot fi regasite pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, Sectiunea POR 2014-2020.