Proiectul privind gestionarea deşeurilor este realizat de Consiliul Judeţean Constanţa, în colaborare cu primăriile oraşelor Hârşova, Cernavodă, Medgidia şi Murfatlar. Gropile de gunoi de la marginea oraşelor au fost închise şi neutralizate, iar pe spaţiul lor vor fi construite alte depozite, staţii de tratare sau, pur şi simplu, vor fi amenajate locuri verzi. Proiectul este foarte complex şi bine fundamentat, dovadă fondurile de peste 55 de milioane de euro ce vin prin finanţare europeană.

Lucrările în cele cinci oraşe au început anii trecuţi. La Murfatlar, spre exemplu, suprafaţa vechiului depozit se va micşora spune managerul de proiect al firmei care execută lucrarea, Radu Mosor:

“ Suprafaţa depozitului înainte de închidere era de 3,6 ha, după închidere vor rămâne 2,4 ha, suprafaţa ocupată de depozit. Deşeurile au fost luate de pe contur pentru a crea această formă geometrică. A fost vorba despre sistematizarea deşeurilor, aducerea lor la o formă care să permită stabilizarea versanţilor, să nu mai existe pericole de alunecare, tasări accidentale, compactare. Sistemul de închidere: avem 50 de cm de pământ peste deşeuri, un geocompozit de drenaj care să preia gazul emanat din deşeuri şi să-l conducă la nişte viitoare puţuri, pe care tot noi le vom executa, iar acest gaz să fie ars şi să fie eliberat în atmosferă ca un gaz sigur, nu ca un gaz toxic.”
În paralel cu închiderea şi neutralizarea gropilor de la marginea oraşelor, sunt construite staţii pentru transferul deşeurilor, în localităţile Deleni şi Hârşova , precum şi staţii de sortare în Ovidiu şi Tortoman. Proiectul mai prevede înfiinţarea unor staţii de tratare mecano-biologică şi construirea unui depozit ecologic.
Din Medgidia, primarul oraşului, Marian Iordache:
„În anul 2012, s-a sistat activitatea de depozitare şi deşeurile din Medgidia au fost transmise către depozitul cel mai apropiat, respectiv Costineşti, iar din 2014 au început lucrările de închidere a actualului depozit, lucrări pe care eu le declar excelente.”
Iată şi beneficiile pentru Cernavodă. Primarul oraşului, Gheorghe Hânsă:
”Cunoaştem foarte bine pericolul ca, mai ales, căderile importante de apă din ploi să mişte acest dispozitiv, ceea ce ar fi de nedorit. Oricum, cred că în viitor va fi parcul zonei rezidenţiale din nordul oraşului.”
Se ştie că astfel de sisteme sunt eficiente atunci când serviciile de colectare a deşeurilor acoperă bine nevoile comunităţii, în timp ce tot mai multe deşeuri sunt reciclate şi valorificate. În final, asta înseamnă că la nivel local şi regional cresc standardele de viaţă şi de mediu, ceea ce aduce un plus în viaţa oamenilor.