Direcţia Naţională Anticorupţie a scos la concurs 56 de posturi de procurori, dintre care 28 la Structura centrală din Bucureşti.

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul DNA, din posturile alocate Structurii centrale, 7 sunt la Secţia judiciară penală.

Restul sunt alocate serviciilor teritoriale din Alba Iulia – 3 posturi, Bacău – 2 posturi, Braşov – 2 posturi, Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare – 1 post, Constanţa – 4 posturi, Craiova – 1 post, Galaţi – 3 posturi, Iaşi – 2 posturi, Oradea – 3 posturi, Piteşti – 5 posturi, Ploieşti – 2 posturi, Suceava – 3 posturi, Târgu Mureş – 2 posturi, Timişoara – 2 posturi.

Concursul constă în susţinerea unui interviu, pe data de 1 octombrie, iar pentru cele 7 locuri de la Secţia judiciară penală interviul avea loc pe 6 octombrie, la sediul DNA, din strada Ştirbei Vodă nr. 79 – 81, sector 1, Bucureşti, ora urmând să fie comunicată din timp candidaţilor.

Dosarul de candidatură trebuie să conţină o cerere de înscriere, CV care să includă traseul profesional şi un număr de trei – cinci lucrări reprezentative din activitatea anterioară, data limită de depunere a dosarelor fiind 25 septembrie.

Selecţia este deschisă tuturor procurorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 87 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Interviul va avea în vedere şi cunoştinţele referitoare la prevederile din: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie; OUG nr. 43/2002 cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv Legea nr. 54/2006 privind Direcţia Naţională Anticorupţie; Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I, Capitolul II Incompatibilităţi şi interdicţii; Titlul IV – Răspunderea judecătorilor şi procurorilor); Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul I, Capitolul III Dispoziţii generale privind procedura judiciară şi Titlul III, Capitolul II, Secţiunea a 2-a Direcţia Naţională Anticorupţie); Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Capitolul IV, Secţiunea a 4-a Atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraţilor); Codul penal. Partea specială – infracţiunile de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie; Codul de procedură penală; Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificări; Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României – Titlul XII, secţiunea 1 Infracţiuni (art. 270 – 278), cu modificări; Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1643/C/2015, cu modificări.