Programul Operațional Regional pentru perioada 2014 -2020, o nouă oportunitate europeană pentru investiții în regiunile de dezvoltare din România.

Bani mai mulți pentru țara noastră în comparație cu alocările aferente anilor dintre 2007 și 2013. Elementele de actualitate le găsim în răspunsurile oferite de domnul Vasile Asandei, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord Est cu sediul la Piatra Neamț. Așadar, domnule director, la 23 iunie, Comisia Europeană a adoptat Programul Operațional ce acoperă anii până în 2020, s-a clarificat între timp ce sume va primi regiunea de dezvoltare Nord Est?

Nu este clar sută la sută în acest moment ce sumă va primi regiunea de dezvoltare Nord Est. Știm care este suma POR-ului la nivel național. Avem o propunere de procent pentru regiunea de Nord Est și această propunere este de 17,51% din total POR. Urmează ca primul Comitet de Monitorizare al Programului care va avea loc la începutul lunii septembrie să stabilească aceste repartiții. Dacă facem comparație cu perioada 2007 – 2013, evident, suma este mult mai mare. Este vorba, acum, de circa 1,1 miliarde de euro pentru regiunea Nord Est, față de aproximativ 670 de milioane de euro pentru perioada anterioară.

Pe site-ul ADR Nord Est poate fi consultat Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, document care oferă reperele inclusiv a cheltuirii fondurilor europene. Putem vorbi de particularități în liniile de accesare a fondurilor europene când ne referim la cele șase județe ale regiunii de dezvoltare Nord Est în comparație cu celelalte regiuni?

Programul Operațional Regional este totuși un program național. Prin urmare, se adresează ân același mod tuturor regiunilor din România. Există totuși particularități ale fiecărei regiuni și acestea se vor vedea, în principal, în zona privată, în zona de acces a IMM-urilor la finanțare, unde domeniile specifice regionale vor putea fi finanțate în mod diferit de la o regiune la alta. Însă, aș vrea să precizez că POR 2014 – 2020 vine cu niște schimbări față de perioada anterioară, schimbări în sensul că acest program este puțin mai complex. Este mai adaptat cerințelor europene ale acestei perioade; este orientat mai mult spre competitivitate, spre dezvoltarea centrelor urbane, se bazează mult pe planificare. Orice proiect depus în cadrul acestui program va trebui să facă parte dintr-o strategie. Se va folosi într-un grad foarte ridicat sistemul informatic, practic vom renunța la hârtie; toate documentele se vor depune în sistem informatic, deci sunt multe provocări la nivelul programului în ansamblu. Cu atît mai mult, noi care suntem o regiune mai puțin dezvoltată, va trebui să facem un efort și mai mare să absorbim acești bani și să se vadă în rezultate efective pe teren.

O certitudine în planurile de investiții cu bani europeni este realizarea spitalului regional de la Iași.

Cu siguranță se va realiza un spital regional la Iași. este prins deja în program. Detaliile urmează să le stabilim de aici încolo.