Emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut, la nivel european, cu 19% din 1990 până în prezent, în ciuda unei creşteri cu 45% a producţiei economice relevă, intre altele, raportul european privind starea mediului. De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, consumul total de resurse s-a diminuat cu 19% în ultimii 18 ani, iar ratele de reciclare a deşeurilor s-au îmbunătăţit în fiecare stat membru. Felicia Ristea, Radio Timișoara.

‘Reducerea poluării a îmbunătăţit în mod semnificativ calitatea aerului şi a apei din Europa. Totuşi, pierderea funcţiilor solului, degradarea terenurilor şi schimbările climatice rămân preocupări majore care ameninţă fluxurile bunurilor şi serviciilor de mediu ce stau la baza producţiei economice şi a bunăstării Europei. Raportul întocmit de Agenţia Europeană de Mediu pentru 2015 despre starea mediului la nivel european arată că ‘în 2015, Europa se află undeva la jumătatea drumului între iniţierea politicii de mediu a UE la începutul anilor ’70 şi viziunea UE pentru 2050 de ‘a trăi bine, în limitele planetei’. Hans BRUYNINCKX, Directorul Agenției Europene de Mediu a făcut o prezentare a Raportului în care a expus principalele concluzii care reies din această evaluare cincinală a factorilor de mediu.

Cred că rezultă clar din raport că sîntem în fața a două provocări majore. Este, cred, evident că ne confruntăm cu ceea ce am putea numi o continuă degradare a capitalului natural. Europa are, acum, un limbaj centrat pe soluții inspirate de mediu. Este o iluzie să credem că putem avea remedii durabile într-un mediu natural șubrezit. Este, deci, fundamenal să ne protejăm capitalul natural într-un fel mult mai bun. Este vorba despre biodiversitate, calitatea ecosistemelor, utilizarea resurselor naturale. Un al doilea mesaj cheie este să știm de pe acum că shimbarea climatică îngreunează orice decizie. Așadar, dacă nu găsim soluții viabile în contextul schimbării de climă, trebuie să ne așteptăm la consecințe foarte neplăcute. De aici decurge și importanța summitului de la finele acestui an, de la Paris, unde Uniunea Europenă este unul dintre participanții principali. Miniștrii de resort pregătesc de pe acum o luare de poziție comună. Cred că dacă facem corect toate aceste lucruri sub imperiul unei senzații de oarecare urgență vom contribui într-un fel inovativ la crearea unei societăți care susține bunăstarea pe bazele unui mediu viguros și cu o viziune pentru viitor. Nu ar trebui să protejăm modelul economic al celor mai buni, trebuie să ne organizăm un sistem economic pentru sec. XXI. Cred că acest raport arată, într-o oarecare măsură, cum putem să facem și de ce ar trebui să facem asta.

Consumul total de resurse în UE a scăzut cu 19% din 2007, se generează mai puţine deşeuri şi ratele de reciclare s-au ameliorat în aproape fiecare ţară’, se notează în raportul întocmit de Agenţia Europeană de Mediu pentru 2015. Proiecţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite relevă faptul că, până în anul 2050, populaţia mondială va depăşi 9 miliarde de persoane. Raportul SOER arată că, în următorii 35 de ani, cererea totală de alimente, furaje şi fibre va creşte cu 60% la nivel mondial, iar suprafaţa de teren arabil raportată la fiecare persoană ar urma să scadă cu 1,5%. În plus, cererea mondială de energie şi cea de apă va fi mai mare cu 30%, respectiv 40%, în următorii 20 de ani.