Ca și alte bunuri și servicii, producțiile mass-media audiovizuale sunt reglementate de anumite norme europene care le garantează circulația liberă și echitabilă pe piața unică europeană.

Tocmai din acest motiv, Comisia Europeană dorește să afle opiniile tuturor părților interesate – actorii din audiovizual, organizațiile publice , organizațiile de consumatori, ascultători și telespectatori – cu privire la cadrul actual de reglementare din peisajul european audiovizual şi cum ajungem din punct de vedere legislativ în era digitală la cea mai potrivită formulă din domeniul audiovizual. Care au fost temele lansate pe 6 iulie spre consultare publică aflăm de la responsabilul networking al Centrului de Informare EUROPE DIRECT Craiova, Carmen Oprescu.

Comisia Europeană doreşte să îmbunătățească Directiva privind serviciile media audiovizuale. În consecinţă, şi-a propus să afle opiniile tuturor celor implicaţi cu privire la cadrul actual de reglementare, aşa că invită europenii să răspundă la mai multe întrebări:

  • Cât de bine crezi că funcţionează actualul cadru audiovizual ? Cum ar trebui îmbunătățit?
  • Ce roluri și responsabilități trebuie să-şi asume televiziunile, furnizorii de servicii de internet, operatorii de telecomunicații şi toţi ceilalţi actori din piaţa audiovizuală?
  • Cum putem proteja cel mai bine telespectatorii (în special copiii), cum putem promova operele europene și accesul la informație, cum trebuie reglementată publicitatea pe internet şi cea din audiovizual?

Pe lângă acestea, mai sunt şi alte întrebări, toate adresate cu scopul de a propune anul viitor o revizuire a Directivei privind serviciile media din audiovizual. Această consultare este deschisă până la 30 septembrie şi face parte din strategia digitală de pe piața unică, vizând o experiență concretă și un feedback pertinent de la părțile interesate. Consultarea publică este disponibilă în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Actuala Directivă a fost adoptată în 2010 şi prevede norme privind problemele, rolurile și responsabilitățile tuturor actorilor de pe piață, promovarea operelor europene, publicitatea și protecția minorilor. Comisia va examina dacă sistemul actual ar trebui să fie adaptat şi va lua în considerare dacă domeniul său actual ar trebui să fie extins, astfel încât să se aplice unor noi servicii și unor noi jucători care sunt, deocamdată, în afara definiției de „servicii media audiovizuale”.

Trebuie subliniat că regulamentul din sectorul audiovizual are un impact direct asupra cetățenilor și întreprinderilor. Adică, privim sau doar ascultăm conținutul audiovizual pentru a obține informații sau pentru divertisment în fiecare zi, iar prin acest conținut suntem expuși și provocaţi să interacționăm cu idei creative ale Europei, ale diversității sale culturale – idei care transmit seturi de valori. Pe de altă parte, întregul conţinut audiovizual poate reprezenta o provocare pentru drepturile consumatorilor.

Aceasta nu este prima dată când Comisia Europeană pune în discuţie publică aspecte legate de audiovizual. În 2013, Comisia Europeană a lansat Cartea Verde, intitulată „Pregătirea convergenţei depline a lumii audiovizualului: creștere economică, creaţie și valori”.