Normele care reglementează în prezent impozitarea întreprinderilor din UE nu sunt adecvate pentru economia modernă. Unele întreprinderi exploatează măsuri naționale necoordonate pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale care le revin în UE. Acest lucru conduce la pierderi semnificative de venituri pentru statele membre, la o sarcină fiscală mai mare pentru cetățeni și la denaturări ale concurenței pentru întreprinderile care își plătesc impozitele.

Pentru a remedia această situație, planul de acțiune prezentat ieri stabilește o nouă abordare a UE privind o impozitare echitabilă și eficientă a întreprinderilor.

Acțiunile-cheie includ o strategie de relansare a bazei fiscale consolidate comune a întreprinderilor (CCCTB) și un cadru pentru garantarea unei impozitări efective în locul în care sunt generate profiturile.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat:

Aceasta inițiativă unica poate îmbunătăți foarte mult mediul nostru de afaceri , ceea ce înseamnă mai multe investiții și crearea de locuri de muncă , prevenirea evaziunii fiscale cu succes și, în același timp, protejează piața noastră unică de factorii externi de erodare.

Comisia publică, de asemenea, o primă listă paneuropeană a jurisdicțiilor fiscale necooperante din țările terțe și a lansat o consultare publică pentru a evalua dacă întreprinderile ar trebui să facă publice anumite informații fiscale.