Parlamentul European, Consiliul şi Comisia au ajuns la un acord provizoriu în privinţa legii vizând sănătatea animală.

Textul ar urma să înlocuiască şi să simplifice cadrul juridic european actual, care constă din aproape 50 de texte normative distincte.

Legea Sănătăţii Animale are ca scop asigurarea aceloraşi standarde înalte în materie de sănătate animală şi publică în toate statele Uniunii Europene. Aplicarea unor norme unitare este esenţială, deoarece pe de o parte bolile animale nu ţin cont de frontiere, iar măsurile de prevenire, supraveghere, notificare şi eradicare pentru a fi eficiente, trebuie aplicate în acelaşi timp de către toate ţările UE.

Noua reglementare creează un cadru juridic clar şi unic pentru prevenţia şi controlul bolilor transmisibile între animale, respectiv de la animal la om. Ţine cont inclusiv de noile provocări cum ar fi boli până de curând necunoscute, precum şi creşterea constantă a volumului comerţului şi evoluţiile tehnologice – spunea preşedintele în exerciţiu al Consiliului Uniunii Europene, ministrul leton al agriculturii, Janis Duklavs.

Marit Paulsen, Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, raportor:

Această lege a fost concepută pentru controlul bolilor transmisibile. Ca atare ea se referă la toate speciile: câini, cai, bovine, păsări, toate animalele. Cu un sistem de prevenţie adecvat, marea majoritate a bolilor transmisibile vor fi controlate! Se ştie că 70% din totalul infecţiilor cunoscute sunt comune tuturor mamiferelor! Aceasta este legătura!”

Bolile vizate de reguli specifice de prevenţie şi control sunt enumerate într-o anexă a legii. Lista iniţială cuprinde acele afecţiuni pentru combaterea cărora se aprobă fonduri UE conform normelor actuale. Ea va fi însă revizuită de Comisia Europeană înaintea intrării în vigoare a noii legislaţii.

Vytenis Andriukaitis, comisar european pentru sănătate şi siguranţă alimentară:

„Această înţelegere deschide drumul către un sistem mult mai eficient al controlului bolilor transmisibile la animale cum ar fi febra aftoasă, boala limbii albastre, gripa aviară sau alte maladii cu care urmează să ne confruntăm şi care ar putea avea consecinţe devastatoare atât pentru sănătatea umană cât şi pentru cea animală! Principiul „prevenţia este mai bună decât tratamentul” a stat la baza propunerilor noastre de reglementare. Ele definesc clar responsabilităţile tuturor actorilor implicaţi: ale crescătorilor de animale, ale comercianţilor, veterinarilor şi ale autorităţilor naţionale. Este vorba de o abordare care ţine cont atât de aspectele sănătăţii şi bunăstării animale cât şi de cele ale sănătăţii umane şi de cerinţele de mediu. S-au creat instrumentele unor mecanisme mai bune de supraveghere şi notificare în lupta cu bolile animalelor, făcând posibilă detecţia, avertizarea timpurie şi menţinerea sub control.”

Legea sănătăţii animale face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu, compus din cinci părţi, celelalte patru referindu-se la sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, controalele oficiale pe parcursul lanţului agroalimentar, respectiv cadrul financiar comun pentru gestionarea programelor din domeniul agroalimentar.

Legea sănătăţii animale va fi adoptată cel mai probabil încă în cursul acestui an, urmând să devină aplicabilă după o perioadă de cinci ani.