La cea de a 2-a ediţie a Forumului oraşelor europene de la Bruxelles, Comisia Europeană a prezentat rezultatele unei consultări publice, din care reiese că părţile interesate doresc o mai bună coordonare a politicilor Uniunii legate de dimensiunea urbană. În continuare. Comisia va colabora strâns cu preşedintia letonă, cu viitoarea preşedinţie luxemburgheză şi cu cea olandeză pentru a transforma Agenda Urbană în realitate. Scopul este de a conveni asupra unei Agende consolidate în timpul preşedinţiei olandeze în 2016..

Consultările arată că Uniunea Europeană poate ajuta oraşele să-şi rezlve problemele iar acestea, în schimb, să contribuie la realizarea listei de priorităţi a Comisiei pentru “Uniunea Energiei” cu perspective pentru schimbarea politicii de mediu. Consultările arată o cerere fermă a tuturor părţilor interesate pentru o mai bună coordonare a politicilor europene într-o dimensiune urbană. În baza dorinţelor exprimate Comisia avansează cîteva propuneri expuse de Maroš Šefčovič, vicepreşedinte, responsabil pentru “Uniunea Energiei”:

Prima sugestie pe care aş dori să o fac ţine de faptul că ne-am uşura foarte mult munca dacă am simplifica schema în care ne-am organizat. Ar fi extrem de util să schematizăm sistemul, să creăm un acces mai uşor, să punem permanent la dispoziţia tuturor toate proiectele de iniţiativă pe care le primim şi să le facem mai coerente.

A doua propunere pe care aş vrea să o fac este o apreciere despre cum am putea să mobilizăm atenţia pentru o mai bună Agendă a Oraşelor Inteligente., o mai bună conectare, o mai bună intergrare pentru ceea ce aş numi “armătura” din oraşele noastre. Prea adesea planificare nu a fost coordonată şi, ştiţi foarte bine, cetăţenii noştri detestă puţine lucruri mai mult decît cînd li se sparge strada pentru reţeaua de apă, apoi pentru electricitate, apoi pentru gaz după care pentru furnizarea altor servicii.

Următorul meu punct este: finanţarea. Cum putem facilita finanţarea? La acest punct cred că Uniunea şi Comisia Europeană pot fi de un real ajutor. Pot oferi cunoştinţele necesare, sprijin administrativ şi instrumente de finanţare. Noi am inclus în strategia pentru energie propunerea de crea noi instrumente. Instrumente pe care le vom dezvolta împreună cu Banca Europeană pentru Investiţii, instrumente despre cum să oferim finanţări înţelepte pentru clădiri inteligente. Dacă urmăriţi finanţările oferite din bugetul european este de aşteptat ca aproximativ 80 de miliarde de euro din resursele fondurilor structurale să fie investite în oraşele din întreaga Europă pentru perioada 2014 – 2020 din care aproximativ 15 miliarde vor fi gestionate direct de primării. Este necesar aşadar, cu adevărat, să ne putem alinia, să avem o bună coordonare, să ne armonizăm eforturile.

Soluţiile moderne din Europa sînt preţuite în zonele cu o creştere demografică accentuată. Prognozele statisticilor create arată că pînă în 2050 aproape 70% din populaţia globului va locui în zone urbane. Cu toate acestea, ele sînt şi sursa unor mari provocări economice, sociale, demografice, de mediu, care se întrepătrund. Comisia lucrează în prezent îndeaproape cu preşedinţia letoniană şi cu următoarele din rotaţie, cu cea luxemburgheză şi olandeză pentru a traduce în realitate Agenda Urbană. Scopul este de a conveni asupra unei Agende consolidate în timpul preşedinţiei olandeze în 2016.

Împarte cu prietenii tăi: