Seminar for journalists: Setting the European agenda ahead of the election. The role of Women.

Parlamentul European, preocupat de reglementările privind concediul de maternitate în UE. Durata concediului de maternitate variază de la un stat membru la altul, iar tentativele de uniformizare sunt fost blocate din anul 2008. În lipsa progreselor în acest dosar, Comisia Europeană a ameninţat cu retragerea propunerii de prelungire a concediului la minimum 18 săptămâni şi a celei privind o alocaţie echivalentă cu salariul întreg. Parlamentul European a dezbătut acest dosar în sesiunea din această săptămână. Felicia Ristea, Radio Timișoara.

Membrii Parlamentului European au solicitat Comisiei Europene să nu retragă proiectul de directivă chiar dacă acesta a stat blocat timp de patru ani. Tot membrii Parlmentului European au mai solicitat reluarea dialogului și acordul pentru o poziție oficială. Ei și-au reafirmat dorința de a contribui la depășirea blocajului și au cerut Comisiei să reconcilieze pozițiile pe care s-au situat Parlamentul și Consiliul în rezoluția care a fost aprobată. Durata concediului de maternitate variază între statele membre UE de la 14 la 28 de săptămâni, cu cazuri speciale în care acesta este de până la 52 de săptămâni. Nu întotdeauna alocația se ridică la nivelul salariului. Există diferențe și în cazul perioadei obligatorii a concediului. Raportorul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, Maria Arena:

”În ce fel de Europă trăim dacă cele care aduc viață pe lume sînt pedepsite? În ce fel de Europă trăim dacă dacă a naște este sinonim cu sărăcia? Nu putem ajuta mamele dacă pur și simplu aruncăm această directivă. Nu am mai prograsesat din 1992 de cînd s-a aprobat directiva pentru concediul de maternitate. Femeile nu pot aștepta, ele merită, dacă doresc, să fie femei, mame și angajate în același timp fără a fi discriminate.”

Parlamentul european încearcă să deblocheze proiectul concediului de maternitate. Votul, în proporție de 419 pentru și 97 împotrivă, a arătat dorința de reconciliere a poziției Consiliului și a Parlamentului European pentru a ieși din impas dar și nevoia statelor să reia negocierile. În urma votului exprimat, Inês Cristina Zuber, vicepreședintă a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen a declarat:

” Era o veste la care ne așteptam dar am sperat că odată cu mobilizarea masivă a numeroase organizații împotriva retragerii acestei propuneri am sperat că s-ar putea schimba perspectiva Comisiei. În cadrul grupului nostru am avut întruniri a nivel național pentru a cere schimbarea pozițiilor guvernelor în țări precum Germania sau Franța unde avem guverne puternice care s-au opus acestei directive dar nu am avut succes. Trebuie să rămînem vigilenți pentru ca următoarea propunere de directivă să nu pornească de la o propunere mai puțin ofertantă pentru apărarea drepturilor femeilor decît cea de acum”.

Concediul de maternitate reprezintă o garanție de bază a echilibrului dintre viața de familie și cea profesională. Durata acestuia variază între statele membre ale UE. Parlamentul reiterează solicitarea ca tații să primească cel puțin 10 zile de concediu paternal în completarea celui maternal. Concediul maternal este normat de directiva din 1992 care garantează un minim de 14 săptămîni. Propunearea Paramentului European din oct. 2000 este de creștere a numărului de săptămîni de la 14 la 20 cu plata integrală a salariului și 2 săptămîni de concediu de paternitate cu plata integrală.