Comisia Europeană a propus in anul 2008 un pachet de legi conform cărora energia regenerabilă să reprezinte până în 2020 20% din consumul total de energie in UE. Raportorul Parlamentului European, pentru energia regenerabilă, in acea periooadă, Claude Turmes spunea că UE se îndreaptă în direcţia bună, dar că există încă puncte slabe. Dumnealui era împotriva biocombustibililor.

După şapte ani, la finalul lunii trecute, Parlamentul European a votat acordul informal cu Consiliul privind o propunere legislativă de a limita producția de biocarburanți derivați din plante și de a accelera folosirea surselor alternative, cum ar fi gunoiul sau reziduurile sau a celor complet noi, cum ar fi culturile de alge.

Raportorul Nils Torvalds (ALDE, FI) s-a întrebat, totuși, dacă legea, chiar modificată, este suficient de puternică.

Dacă vom fi capabili să introducem în Europa proprii biocarburanţi, la un nivel sustenabil, atunci cred că vom ajuta, în mod indirect, la refacerea planetei. O primă luptă a fost dusă pentru limita în privinţa primei generaţii de biocarburant, limita de 7%, care ne-ar fi plăcut să fie puţin mai mică. În al doiulea rînd ne-ar fi plăcut să obţinem un targhet obligatoriu pentru a doua generaţie de biocarburanţi. Din păcate nu am obţinut asta.

Statele membre vor fi obligate să stabilească o țintă națională, maximum 18 luni după intrarea în vigoare a directivei, pentru includerea biocombustibililor avansați în consumul total din domeniul transporturilor. Legislația va trebui transpusă până în 2017. Din perspectiva deputatului Bas Eickhout- Grupul Verzilor- Alianţa Liberă Europeană, biocombustibilii pot reprezenta un cuţit cu două tăişuri

Din perspectiva mea am pierdut prea mult. Dacă vom face ceea ce trebuie în maniera corectă, putem obţine o decarbonizare a sectorului transporturilor, dar dacă vom greşi, vom stimula tehnologia negativă si acest lucru am vrea să îl evităm.

Parlamentarii europeni vor să ofere o ultimă şansă celor care au investit în prima generaţie de biocombustibil de a-şi recupera de a-şi recupera investiţia.

Werner Langen PPE

Este compromisul perfect între interesele investitorilor şi cerinţele Parlamanetului European, în special sub conducerea raportorului Turmes din partea Partidului Verzilor din 2008.

În martie 2007, Consiliul European a adoptat un plan energetic, de dezvoltare industrială şi abordare a schimbărilor climatice, în care propunea creşterea eficienţei energetice cu 20%, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, folosirea surselor de energie regenerabilă în procent de 20% din totalul de energie până în 2020 şi folosirea combustibililor biologici în procent de 10% din totalul de combustibili.