Comisia Europeană a propus modificarea legislaţiei europene astfel încât statele membre să aibă mai multă libertate în ceea ce priveşte interzicerea utilizarea, pe teritoriul propriu a organismelor modificate genetic în hrana populatiei sau a animalelor culturilor. Felicia Ristea, Radio Timișoara.

Comisia Europeană și-a anunțat proiectul care lasă la latitudinea fiecărui stat membru să decidă dacă permite utilizarea organismelor modificate genetic pe teritoriul propriu. Această hotărîre poate fi luată după ce are loc autorizarea unui organism modificat genetic în produse alimentare sau furaje în Europa. Venind în întîmpinarea inițiativei, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a declarat: „Îmi face plăcere să îndeplinesc unul dintre angajamentele importante asumate de această Comisie, și anume reexaminarea legislației cu privire la procesul decizional privind OMG-urile”. Comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a adăugat:

Actuala legislație crează conflicte deoarece nu sînt luate în considerare opiniile statelor membre. Din punctul meu de vedere suveranitatea și subsidiaritatea sînt principii care trebuie respectate. Deciziile Comisiei nu trebuie să fie contrare opiniilor statelor membre. Fără îndoială, culturile modificate genetic sînt o problemă uriașă în Uniunea Europeană din punct de vedere filosofic. Europa are o mare biodiversitate iar interferența cu acest ecosistem ar putea fi extreme de dăunătoare. Deciziile în acest domeniu ar trebui să fie de competența fiecărui stat membru și treuie să respectăm principiul subsidiarității.

Propunerea legislativă va fi transmisă Parlamentului European și Consiliului, pentru a urma procedura legislativă obișnuită. Comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager:

Această propunere, cînd va fi adoptată, va permite statelor membre să decidă la nivel național asupra aspectelor care nu sînt prevăzute de actuala legislație. Cred că, din păcate, adeseori se întîmplă că una dintre părți nu este mulțumită. Cred că, acum, am reușit să găsim o formulă de lucru de compromis ce deschide noi porți. Discuțiile despre organismele modificate genetic trenează de ani de zile în Uniunea Europeană și aceasta este propunearea noastră de a avansa în această temă.

Iniţiativa Comisiei Europene survine deciziei luată în ianuarie de Parlamentul European care a adoptat o rezoluţie similară, prin care instituţiile europene sunt solicitate să acorde statelor membre dreptul de a interzice pe teritoriul lor culturile de organisme modificate genetic. Pentru a asigura același nivel de protecție în întreaga UE -, sistemul actual de autorizare, bazat pe dovezi științifice și pe norme de etichetare care garantează posibilitatea de a alege a consumatorilor, nu se va modifica. Ce se schimbă este faptul că, după autorizarea utilizării unui OMG în produse alimentare sau în furaje în Europa, statele membre vor avea posibilitatea să decidă dacă permit sau nu utilizarea OMG-ului respectiv în cadrul lanțului alimentar de pe teritoriul țării lor.