Complexul Energetic Hunedoara asigură aproximativ 5% din producţia de energie electrică a României fiind singurul mare producător de energie electrică din zona de centru şi nord-vest a ţării.

Înfiinţarea Complexului Energetic Hunedoara a fost dictată de faptul că în România nu există o companie producătoare de electricitate pe bază de huilă care să fie suficient de mare pentru a putea să participe la proiecte regionale şi internaţionale, în beneficiul pieţei din România. Ca urmare a pierderilor înregistrate în 2013 și în 2014, CE Hunedoara se confruntă cu probleme grave de lichiditate.

In aceste conditii Comisia Europeană a ajuns la concluzia că ajutorul de salvare temporar în valoare de 167 de milioane de lei (aproximativ 37,7 milioane de euro) care urmează să fie acordat de autorităţile române Complexului Energetic Hunedoara, producătorul de energie electrică şi termică deţinut de stat din România, este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat. Comisia a constatat, în special, că ajutorul a fost limitat la suma necesară pentru a-i permite CE Hunedoara să îşi desfăşure în continuare activităţile de exploatare a centralelor sale electrice în următoarele şase luni”, potrivit unui anunţ al CE.

Cu detalii dna Carmen Oprescu, responsabil networking Europe Direct Craiova.

În conformitate cu Orientările UE privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor, adoptate în iulie 2014, întreprinderile aflate în dificultate pot beneficia de ajutor de stat în anumite condiții. Ajutorul poate fi acordat pentru o perioadă de 6 luni („ajutor pentru salvare”). După această perioadă, ajutorul trebuie să fie rambursat sau un plan de restructurare trebuie să fie notificat Comisiei pentru ca ajutorul să poată fi aprobat („ajutor de restructurare”). Planul trebuie să asigure că întreprinderea își restabilește viabilitatea fără un alt sprijin din partea statului, că aceasta contribuie la un nivel adecvat la costurile de restructurare și că denaturările concurenței create de ajutor sunt eliminate prin măsuri compensatorii.

Comisia a considerat că măsura este conformă cu Orientările din 2014 privind salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. În special, valoarea ajutorului este limitată la ceea ce este necesar pentru menținerea în activitate a întreprinderii pe parcursul următoarelor șase luni.

În plus, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în cazul în care întreprinderea nu va fi în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare după cele șase luni.