Comisia Europeanã a lansat o nouã platformã online care sã permitã funcăţionarilor din serviciile publice care lucreazã cu fonduri europene sã facã schimb de experienţã şi de bune practici la nivel european.

Principalele caracteristici ale initiative PEER 2 PEER sunt comoditatea, flexibilitatea, promptitudinea, calitatea si tinta precisă.

Primim toate informaţiile despre subiect de la Claudia Ruse de la Bucurşti FM:

Nouă platformă permite funcționarilor din cadrul serviciilor publice să facă schimb de experiență și de bune practici la nivel european, pentru a îmbunătăți și mai mult modul în care sunt cheltuite și gestionate investițiile.

Platforma on-line se referã la un schimb de bune practici între statele membre si este considerat un instrument de comunicare directã şi de împãrtãşire a experienţei între autoritãţile de management ale spaţiului comunitar..

Acesta a fost creat pentru a ajuta statele membre sã-şi îmbunãtãţeascã capacitate administrativã în gestionarea fondului european de dezvoltare regionalã şi a fondului de coeziune.

La nivelul Uniunii Europene, existã câteva zeci de mii de funcţionari din administraţiile naţionale şi locale implicaţi în gestionarea acestor fonduri europene.

Actuala iniţiativã face parte dintr-o strategie mai amplã a Comisiei Europene, care presupune consolidarea capacitatii administrative şi de a utiliza pe deplin potenţialul de politicã regionalã privind crearea de locuri de muncã şi creşterea economicã durabilã în conformitate cu obiectivele stabilite de strategia „Europa 2020” şi noul plan de investiţii al Comisiei Europene, conduse de Jean Claude Junker.

Domeniile variază de la eficienţa energeticã pânã la piaţa telecomunicaţiilor şi agenda digitalã.

Comisarul pentru politica regionalã, Corina Creţu, spune cã obiectivul acestui demers este de a îmbunãţi şi mai mult modul în care sunt cheltuite şi gestionate investiţiile europene.

Corina Creţu explică cum poate fi folositã aceastã platformã online de cãtre funcţionarii români care lucreazã cu fondurile europene.

” Practic pot solicita Comisei Europene ajutor în privinţa achiziţiilor publice, de pildã, care este o slãbiciune în România, iar noi identificãm în cadrul altor state membre care au avut bune performanþe, identificãm expertul potrivit pentru solicitarea respectivã. Cred cã şi în România începe sã se formeze un corp de oameni care cunosc legislaþia, care cunosc regulile de implementare şi pot avea schimb de pãreri în legãturã cu deficienţele şi problemele care se ivesc pentru orice stat nou membru. “

Comisarul Corina Creţu mai spune cã statele membre mai noi, care au aderat recent nu au experienţã atât de bogată în proiecte şi în absorbţia fondurilor şi de aceea aceastã platformã online poate fi de folos pentru a câştiga experineţã şi bune practici în utilizarea fondurilor europene.

“Datoria noastrã, a Comisiei Europene, este sã facem tot ce putem pentru a ajuta statele membre sã îşi creascã rata de absorbţie pentru perioada 2007-2014 şi, în paralel, sã înceapã cu dreptul noua perioadã de programare 2014-2020”.

Corina Creţu afirmã cã, atunci când a preluat mandatul de comisar, şi-a stabilit prioritatea de a ajuta statele membre sã concretizeze aceste beneficii ale investiţiilor politicii regionale printr-o gestionare de înaltã calitate în toate etapele procesului.

Inițiativa reprezintă un pas important, fiind flexibilă, ușor de utilizat şi direcționată către abordarea necesităților specifice ale regiunilor europenemai spune oficialul European.

Potrivit studiului comandat de Direcţia Generalã de Politcã Regionalã şi Urbanã a existã o cerere mare pentru un instrument de schimburi de experienţã între organismele care gestioneazã Fondul;european de dezvoltare regionalã şi Fondul de coeziune.