Obiectivul acestuia este pe de o parte limitarea practicilor de aşa zisă „concurenţă fiscală” dintre ţările Uniunii Europene, pe de alta închiderea portiţelor legale existente, care permit marilor companii transnaţionale să-şi minimizeze impozitul prin manipularea datelor referitoare la profit.

Detalii ne oferă Papp-Zakor András de la Radio România Cluj, în cadrul rubricii Local, regional, european – EuranetPlus.

Conform estimărilor manevrele fiscale practicate de marile corporaţii privează anual bugetele ţărilor membre ale Uniunii Europene de sume de ordinul miliardelor de euro. Aceste practici subminează distribuţia echitabilă a sarcinii fiscale şi contravin principiilor concurenţei loiale dintre actorii economici. Practic companiile transnaţionale se bazează pe diversitatea legislaţiei fiscale şi lipsa de comunicare din domeniu, plasându-şi profitul în mediul care le oferă taxarea cea mai convenabilă. Pot face acest lucru fără să comită o evaziune fiscală propriu-zisă, profitând pur şi simplu de lacunele reglementărilor existente şi lipsa unui schimb de informaţii eficient între autorităţile statelor membre.

Pachetul de măsuri privind transparenţa fiscală înaintat de Comisia Europeană îşi propune să corecteze cadrul legal de aşa manieră, încât toate ţările membre să dispună de informaţii la zi în ceea ce priveşte legislaţia fiscală a celorlalţi, pentru a-şi putea proteja propriile venituri.

Trebuie să refacem legătura dintre locaţia realizării profitului şi cea a taxării. Pentru aceasta statele UE trebuie să coopereze, să-şi furnizeze reciproc informaţiile necesare – spunea comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, Pierre Moscovici.

Odată cu introducerea schimbului automatic de informaţii, toate ţările membre vor trebui să-şi împărtăşească reciproc detaliile legate de taxarea transfrontalieră în mod sistematic, odată la trei luni.

Spre deosebire de actualele prevederi privind impozitarea – care în mod clar nu sunt suficiente – nu vor mai exista portiţe de scăpare sau căi de interpretare.

Informaţiile care trebuie împărtăşite vor fi predefinite. Ele vor fi suficient de cuprinzătoare pentru ca statele membre să-şi dea seama, dacă o anume reglementare fiscală le este semnificativă sau nu. Dacă după schimbul iniţial de informaţii una din ţările membre va considera necesar, va avea posibilitatea de a solicita date adiţionale. Ca rezultat, guvernele vor fi mai conştiente de efectele reglementărilor altora asupra propriilor venituri şi vor fi mai pregătite să reacţioneze.

O transparenţă sporită va duce la o supraveghere mai facilă cu beneficiile de rigoare”- a explicat comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă.

Comisia va analiza totodată oportunitatea instituirii unor noi cerinţe legate de transparenţă vizând companiile multinaţionale, va iniţia revizuirea Codului de Conduită privind Impozitarea Afacerilor şi – în colaborare strânsă cu Eurostat- va studia modalităţile de obţinere a unor informaţii mai exacte despre nivelul evaziunii fiscale şi a evitării taxării.

Ţările membre vor trebui să cadă de acord în privinţa pachetului până la finele acestui an, caz în care noile prevederi vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016