Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European a dezbătut noua variantă a propunerii de directivă privind crearea unui Registru UE cu Numele Pasagerilor. Textul a fost prezentat de raportorul Timothy Kirkhope, parlamentar al Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni. Detalii aflăm de la Papp-Zakor András, Radio România Cluj, în cadrul rubricii Local, regional, european – EuranetPlus.

Aşa zisul „Registru cu numele pasagerilor” este utilizat în mod curent de companiile de transport aerian în scopuri operaţionale. Conţine practic un set de 19 informaţii: numele călătorului, data zborului, itinerarul, date de contact şi informaţii referitoare la bilet, detalii despre agenţia de voiaj, mijlocul de plată utilizat, numărul locului din avion şi detalii legate de bagaj. Centralizarea şi compararea anumitor date din acest set permite depistarea unor modele de comportament asociate cu potenţiale activităţi teroriste sau pur şi simplu criminale. De exemplu situaţia unei persoane care se deplasează în mod regulat de unul singur către destinaţii din Asia de Sud, întorcându-se la fel de regulat alături de un copil, te duce cu gândul în mod firesc la un posibil trafic de persoane.
Iată motivul pentru care s-a născut iniţiativa unei reglementări comune europene, care să permită transferul, utilizarea şi colectarea acestor date într-un cadru care să asigure în acelaşi timp respectarea normelor europene privind protecţia datelor şi a libertăţilor individuale. Propunerea iniţială a fost înaintată Comisiei Europene în 2011. Raportul aferent, întocmit de Timothy Kirkhope, europarlamentar britanic, membru al Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni a fost supus votului comisiei pentru libertăţi civile în 2013, dar a fost respins cu o majoritate modestă.
Timothy Kirkhope:
„Plenara a solicitat Comisiei să-şi continue lucrul la propunere şi negocierile care au urmat au dus la un set de noi garanţii privind protecţia datelor, garanţii care sunt incluse în raportul actual.
În primul rând am restrâns domeniul ţintă al propunerii. Varianta actuală ar permite utilizarea Registrului cu Numele Pasagerilor exclusiv legat de terorism şi activităţi criminale transnaţionale serioase. Am restrâns de asemenea şi lista activităţilor criminale considerate transnaţionale la 21 de categorii de delicte. Am adăugat câteva restricţii legate de manipularea celor mai sensibile date. Acestea vor trebui şterse după 30 de zile. Partea care rămâne va fi mascată după scurgerea acestui interval.”
Conform noului raport perioada limită de stocare a datelor s-ar reduce la 4 ani în cazul activităţilor criminale serioase, limita iniţială de 5 ani fiind păstrată numai pentru cazurile de terorism, iar ţările membre vor trebui să-şi desemneze câte un ofiţer responsabil cu protecţia datelor. Pentru ca registrul să fie într-adevăr eficace, va trebui să includă şi zborurile din interiorul UE. Aceasta pentru că teroriştii şi criminalii recurg deseori la trasee de siguranţă, cu multiple transbordări în interiorul Uniunii, pentru a evita detecţia- susţine Timothy Kirkhope.
Doreşte să identifice soluţii acceptabile cetăţenilor, dar care să ducă la un regulament care îşi îndeplineşte rolul propus: acela de a oferi protecţie împotriva activităţilor teroriste, criminale – a subliniat raportorul.
Parlamentarii pot depune amendamente la textul raportorului până în 25 martie.