Legislaţia în vigoare în Uniunea Europeană admite cultivarea Organismelor Modificate Genetic aprobate de EFSA, Autoritatea Europeană Pentru Siguranţa Alimentară. Ţările membre nu aveau practic libertate de decizie în această privinţă, situaţie care a generat o mulţime de tensiuni, sau chiar litigii. Detalii ne oferă Papp-Zakor András de la Radio România Cluj, în cadrul rubricii Local, Regional, European – EuranetPlus.

Aşa cum spunea Vytenis Andriukaitis, comisar european pentru sănătate şi siguranţă alimentară:
“La ora actuală există un singur OMG autorizat pe teritoriul UE. Este cultivat în 5 ţări membre. 9 ţări membre au luat în schimb măsuri pentru prevenirea apariţiei acestui soi pe teritoriul lor. Măsurile restrictive însă nu au fost considerate ca având o justificare ştiinţifică de către EFSA – Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară- şi ca atare erau anulate în mod regulat de tribunalele naţionale. Aceasta înseamnă că statul care ar dori interzicerea OMG-urilor pe teritoriul său nu poate proceda ca atare, deoarece legislaţia actuală nu permite ţărilor membre să ia în considerare contextul lor naţional, opiniile cetăţenilor proprii. Stare de fapt care naşte tensiuni extreme între lege, politică şi aşteptările cetăţenilor.”
În 2009 un număr de 13 state membre au solicitat rezolvarea acestei situaţii. Comisia Europeană a venit la rîndul ei cu o propunere pragmatică, menită să ofere mai multă libertate de decizie organismelor naţionale.
Obiectivul a fost dublu: primul a fost acela de a menţine un sistem riguros de autorizare pentru OMG-uri, care să garanteze un nivel uniform de securitate pe întreg teritoriul UE. Al doilea obiectiv a fost garantarea libertăţii de decizie a fiecărei ţări privind admiterea cultivării OMG-urilor pe solul propriu.
Frédérique Ries, eurodeputat, raportor pentru mediu al Parlamentului European:
“Prezentele modificări nu vizează importul sau exportul ci se referă exclusiv la cultivarea OMG-urilor. Spre deosebire de prevederile directivei din 2001, de acum acea minoritate a statelor care cultivă OMG-uri va trebui să ia măsuri în zonele de frontieră pentru preîntâmpinarea contaminării.”
Noile reguli vor permite ţărilor membre să limiteze sau chiar să interzică Organismele Modificate Genetic pe considerente de mediu, altele decât riscurile deja identificate de EFSA. Se vor admite deasemenea argumente bazate pe considerente de planificare zonală, impact socio-economic sau pur şi simplu dorinţa de a evita prezenţa OMG-urilor în diverse produse. Noua legislaţie va intra în vigoare din primăvara acestui an. Cele care cultivă deja aceste soiuri vor putea continua. Cele care se opun vor putea restricţiona sau interzice cultivarea acestor plante pe teritoriul lor. Ţările care cultivă astfel de OMG-uri vor trebui să ia măsuri pentru evitarea contaminării transfrontaliere în statele vecine. Criteriile de evaluare a riscurilor privind mediul vor fi aduse la zi în curând în concordanţă cu progresul ştiinţific şi tehnic.