Cum ar trebui să arate politica energetică a Uniunii Europene dacă vrem să stimulăm competitivitatea europeană? O întrebare la care au căutat răspunsuri oficialii de la Bruxelles, cercetătorii şi specialiştii în domeniu. Dana Sterghiuli de la Radio Constanţa, în rubrica Local-Regional- European, EuranetPlus.

Realitatea ultimilor ani ne-a arătat că aprovizionarea cu energie este o provocare pe care nu o mai putem ignora, dovadă preţurile tot mai mari şi dependenţa de importuri. O realitate care pune sub semnul întrebării securitatea aprovizionării şi chiar funcţionarea economiilor europene. Acestor provocări se adaugă şi efectele pe care le produce o infrastructură energetică îmbătrânită, care generează costuri mari de exploatare.
Acesta este cadrul dezbaterii europene de la începutul acestei săptămâni, o dezbatere despre politica energetică a Uniunii Europene, cu accent pe reducerea dependenţei pe care o are acum Europa de furnizorii de energie din exteriorul Uniunii.
Maroš ŠEFČOVIČ, vicepresedinte al CE, responsabil cu energia: „Avem nevoie să înţelegem mediul complex şi noile realităţi de pe pieţele mondiale de energie. În mod particular, multe dintre ele reprezintă o provocare serioasă pentru competitivitatea noastră. Haideţi să fim oneşti: facturile la energie pentru consumatorii europeni sunt tot mai mari. Acest lucru este în parte din cauza presiunii de creştere a cererii la nivel mondial pe resurse, dar, de asemenea, şi din cauza costurilor pe care le generează infrastructura de îmbătrânire şi deciziile statelor membre cu privire la tarife, taxe şi impozite. În timp ce dependenţa Europei de importurile de combustibili fosili este în creştere, în afara Europei, producţia autohtonă de petrol şi gaze duce la un decalaj tot mai mare între preţurile la energie, în special faţă de Statele Unite ale Americii.”
S-a pus în discuţie o abordare holistică a energiei pe domenii de politici: transport, industrie, cercetare, economie digitală, agricultură şi condiţii climatice. Viziunea este de a realiza un sistem energetic eficient, o piaţă europeană cu diverşi furnizori şi rute de aprovizionare şi cu obiective bine stabilite.
Maroš ŠEFČOVIČ, comisarul european pentru energie: „Unul dintre obiectivele obligatorii este reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră, apoi avem de îndeplinit o pondere de 27% a energiei regenerabile obligatorii şi o ţintă de cel puţin 27% privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, la nivelul Uniunii Europene.”
Dezbaterea europeană a pus în discuţie politica energetică a UE şi competitivitatea în condiţiile în care Europa şi-a propus să utilizeze tot mai mult resurse nepoluante.

Împarte cu prietenii tăi: