Uniunea Europeană a folosit eronat în 2013 bugetul de cheltuieli – relevă raportul anual al Curţii Europene de Conturi. Unele state membre au utilizat fondurile comunitare pentru a nu le pierde, fără a fi preocupate însă de rezultate, spune preşedintele Curţii Europene de Conturi, Vitor Caldeira.

7 milioane de euro din bugetul de cheltuieli a fost folosit în mod necorespunzător. Curtea Europeană de Conturi, Comisia Europeană şi statele membre trebuie să ia mai multe măsuri cu privire la cum se cheltuie fondurile europene. Trebuie să existe un control mai atent asupra plăţilor, pentru a obţine rezultatul pe care cetăţenii aşteaptă să-l vadă, şi astfel vom câştiga încrederea lor. Recomandăm executivului european să se concentreze mai mult pe performanţa proiectelor, decât pe
gradul de absorbţie al fondurilor.

Domeniile cele mai expuse la erori de cheltuieli au fost politica regională, transporturile şi energia, dezvoltarea rurală, mediul, pescuitul şi sănătatea, precum şi programele din sectorul agricol. Raportul arată că un număr mare dintre greşelile în sectorul agricol au fost provocate de declaraţii sau cereri de plată inexacte depuse de beneficiari. Cea mai frecventă greşeală a fost supradeclararea suprafeţei de teren.

Curtea dă exemplu România, Germania, Irlanda, Grecia, Franţa şi Polonia, unde anumite terenuri declarate ca fiind păşuni permanente şi pentru care s-au acordat fonduri, erau de fapt acoperite total sau parţial cu vegetaţie. În aceste cazuri, Uniunea Europeană nu plăteşte. În ce priveşte proiectele de dezvoltare rurală, mediu, pescuit şi sănătate, Italia, România, Ungaria, Olanda şi Polonia sunt printre ţările care nu au respectat cerinţele specifice pentru proiectele de investiţii şi normele în materie de achiziţii.

Cu toate acestea, Curtea Europeană de Conturi estimează că rata de eroare pentru plăţile efectuate în 2013 a scăzut de la 4,8 la 4,7%. Anul trecut, cheltuielile Uniunii Europene au fost de 148 miliarde de euro. Nivelul de eroare nu constituie un indiciu al existenţei fraudei, al lipsei de eficienţă la nivelul cheltuielilor sau al unei utilizări nejudicioase a resurselor financiare, potrivit Curţii Europene de Conturi, care menţionează că cele 7 miliarde de euro cheltuite eronat nu ar fi trebuit plătite deoarece fondurile în cauză nu au fost utilizate în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Kristalina Georgieva, promite o supraveghere mai atentă pentru intervalul 2014-2020.

În zilele următoare vom publica recomandări pentru constituirea unui grup de lucru inter-instituţional. Comisia Europeană lucrează pentru a îmbunătăţi performanţele Uniunii Europene şi modul de gestionare a fondurilor în următorii ani, pentru a consolida eficacitatea politicilor. Între măsurile avute în vedere de Comisia Europeană se numără simplificarea opţiunilor de plată şi armonizarea regulilor între tipurile de fonduri.

Împarte cu prietenii tăi: