Comisia Europeană a înaintat mai multe propuneri pentru un regim mai simplu şi mai sigur asupra taxei pe valoare adăugată.

Scopul este acela de a crea o „taxă pe valoare adăugată definitivă”, menită să înlocuiască un TVA învechit şi… temporar care durează de două decenii. Comisia Europeană a adus în prim plan mai multe idei despre cum poate fi adaptat TVA-ul la piaţa comunitară unică, astfel încât să existe un sistem mai simplu, mai eficient, care să nu poată fi fraudat şi care poate să satisfacă mult mai bine nevoile de afaceri în piaţa unică. Acest nou document urmează să fie supus consultării cu statele membre, dar şi cu părţile interesate şi stabileşte cinci opţiuni pentru conturarea regimului viitoarei taxe pe valoare adăugată.
Prima arată că furnizorul ar fi responsabil pentru încărcarea şi plata TVA, iar bunurile ar fi impozitate în cazul în care sunt livrate. A doua opţiune arată că furnizorul va fi responsabil pentru încărcarea şi plata TVA, iar bunurile ar fi impozitate în cazul în care este stabilit clientul. O a treia opţiune are în vizor clientul – şi nu furnizorul. Clientul ar fi răspunzător pentru plata TVA şi impozitarea s-ar realiza pe bază inversă. A patra opţiune se referă tot la client şi nu la furnizor. Clientul ar fi răspunzător pentru plata TVA şi impozitarea ar avea loc în cazul în care bunurile sunt livrate. Ultima opţiune arată că starea actuală se menține și vor fi operate doar anumite modificări. Documentul emis de Comisia Europeană oferă o scurtă explicaţie a tuturor acestor opţiuni şi trebuie subliniat faptul că la momentul actual este realizată o evaluare foarte atentă pentru a determina impactul pentru fiecare dintre aceste opţiuni, atât pentru întreprinderi, cât şi pentru statele membre. Pe baza acestei analize, în primăvara anului următor va fi prezentată o posibilă cale de urmat.
Pe lângă faptul că sistemul actual s-a dovedit a fi predispus la fraudă, este şi foarte complicat pentru afaceri transfrontaliere. Prin urmare, este în curs de dezvoltare un nou regim definitiv al TVA-ului, care să fie adaptat la economia modernă şi, în acelaşi timp, să fie favorabil pentru comerţul intracomunitar. După consultări politice si tehnice, s-a ajuns la concluzia că orice regim definitiv trebuie să se bazeze pe principiul de destinaţie, adică TVA-ul este datorat la punctul de destinaţie a mărfurilor. În acest context, sistemul comunitar asupra TVA-ului trebuie restructurat de la zero.