Miniștrii din Consiliul „Ocuparea Forţei de Muncă şi Politică Socială” al UE au ajuns la un acord referitor la o „metodă generală” de creare a unei platforme europene pentru eficientizarea, prevenirea şi descurajarea muncii nedeclarate.

În sumarul prezentat presei, Laszlo Andor a trecut în revistă tematica dezbaterilor:

Încurajez statele membre să completeze cît mai repede şi să ratifice noul protocol precum şi legea privind munca forţată pentru a avea instrumente mai bune de control şi de compensare a celor care au suferit a mai spus comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune.

În discuţiile din Consiliu despre rezultatele obţinute în Strategia 2020 am subliniat importanţa orientării sociale pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru creşterea economică şi a competitivităţii. Semetrul European oferă ghidul politic guvernelor naţionale, modul de implementare a reformelor la nivelul statelor precum şi al Uniunii Europene.
Doresc să mai subliniez că analiza la mijloc de termen a Strategiei 2020 iniţată de Comisie în martie trebuie să fie suţinută de investiţia în capitalul uman în corelare cu o mai profundă reflecţie sistemică asupra reconstrucţiei monetare şi economice la nivelul Uniunii Europene prin întărirea dimensiunii sociale.
În ceea ce priveşte apropiata revizuire a ghidurilor referitoare la regimul angajărilor am invitat Consiliul să capitalizeze politicile strategiei dezvoltate de Comisie începînd din 2012, a pachetului de măsuri sociale şi de agajare. De asemenea, să întărească rolul diferenţiat al factorilor cheie din sistemul de angajare şi indicatorii sociali aşa cum reies din analiza primului semestru european.

În ceea ce priveşte activităţile din viitorul apropiat, comisarul Laszlo Andor a menţionat summitul tripartit la care intenţionează să participe activ. Întrunirea se va concentra pe tema investiţiilor.

Aceasta este o temă – cheie în prezent în Uniunea Europeană : cum să intensifice investiţiile în diferite forme. Pentru a evita să fie doar o discuţie de formă trebuie să aibă conţinutul potrivit şi sursele noile investiţii trebuie, de asemenea, să fie clarificate. Ceea ce subiniez în această dezbatere este importanţa în investiţia în capitalul uman în toate ţările Uniunii Europene pentru că avem o forţă de muncă în scădere şi îmbătrînire iar pentru a creşte competitivitatea şi pentru a obţine un grad mai ridicat de coeziune socială trebuie să investim în capitalul uman utilizînd instrumentele fundamentale ale Uniunii Europene. Voi încuraja miniştrii şi partenerii sociali să exploreze şi alte opţiuni armonizate pentru crearea de locuri de muncă, de exemplu, în economia verde, iniţiativă adoptată de Comisie în 2014.

Prezent la ultima şedinţă a Comisiei în calitate de comisar, Laszlo Andor a evaluat că în contextul complex în care şi-a desfăşurat mandatul portofolilul guvernaţei social-economice a devenit esenţial în politicile Uniunii Europene, a Semestrului European. Noul buget este dimensionat pentru a asigura fonduri suficiente pentru politicile sociale îmbogăţind agenda socială, a măsurilor ce pot fi luate cum ar fi libertatea în migraţia forţei de muncă.

Împarte cu prietenii tăi: