La Bruxelles se discută în aceste zile rolul politicii de coeziune în contextul economic și social actual și contribuția pe care o poate aduce aceasta la redresarea Europei.