Directorul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului, Aurel Anghel, spune că a înaintat către Departamentul pentru Energie, un material prin care arătă disponibilitatea firmei pentru a gestiona aceste sume de bani în continuare, pentru pensionarii minieri.

Anghel afirmă că solicită o relocare a schemei de ajutor de stat, în care pensionarii să poată beneficia şi în 2015 de aceste drepturi.
Pentru ca pensionarilor mineri să le fie decontat consumul de energie electrică şi termică, banii trebuie prinşi în bugetul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului pentru 2015.