Cetatea Devei se aflăîn partea de nord a oraşului, pe malul stâng al Mureşului, cocoţată pe un deal vulcanic şi atipic. Semeţ printre unduirile câmpiei din Lunca Mureşului, dealul pare copleşit de subcarpaţii aflaţi în zare, către Haţeg şi, de acolo, mai departe spre Retezat, Parâng, Cuntu, Ţarcu …

Acum este rezervaţie naturală tot dealul, în varful căruia se află ruinele uneia dintre cele mai mari şi mai importante cetăţi medievale transilvănene –  Cetatea Devei.

Conform izvoarelor istorice existente, aflăm că cetatea exista deja la începutul secolului al XIII-lea, construită probabil, similar altor edificii din Transilvania, într-un punct strategic de apărare împotriva popoarelor migratoare (în speţă mongolii, ale căror atacuri se intensificaseră în acea perioadă).

Prima menţionare a cetăţii o avem în anul 1266, iar unii istorici  vorbesc şi despre posibilitatea ca cetatea medievală să fi fost ridicată pe ruinele unei cetăţi dacice. Rolul edificiului era atat de reşedinţă feudală, cât şi de punct de supraveghere şi apărare a Văii Mureşului.

Din anul 1385 cetatea devine reşedinţa voievozilor transilvăneni şi figura ca proprietate a trezoreriei statului. În 1444, Ladislau al V-lea donează cetatea şi 56 de sate apărţinătoare lui Ioan de Hunedoara, voievodul Transilvaniei, prin donaţie regală, ca rasplată pentru victoriile lui împotriva turcilor şi rămâne în proprietatea familiei până în 1504.

În timpul rascoalei conduse de Horia, Cloşca şi Crişan (1784), cetatea a fost folosită ca loc de refugiu pentru nobilimea din zonă.

După Revoluţia de la 1848, din cauza unei neglijenţe, în august 1849, magazia cu pulbere ia foc, producând distrugeri mari în partea de est a cetăţii. În urma dezastrului, construcţia este părăsită şi, ulterior, în 1896, este achiziţionată de Societatea de Istorie, Arheologie şi Ştiinţele Naturii ale comitatului Hunedoara. În urma reamenajării este redată circuitului turistic. În această ultimă perioadă au loc câteva restaurări, prima prin anii ‘50 şi urmatoarea în ultimii 10 ani. Ultima dintre ele s-a înfăptuit printr-un proiect măreţ de restaurare şi refacere în întregime a cetăţii. Lucrările acestea sunt în plină desfăşurare, motiv pentru care doar o parte din cetate se poate vizita. Termenul de finalizare a lucrărilor este august 2015.

[youtube height=”HEIGHT” width=”WIDTH”]https://www.youtube.com/watch?v=Ix5xn6nNq6U[/youtube]