Au fost vizate în special transporturile de cereale, dar şi celelalte transporturi cu produse autohtone.
S-a verificat legalitatea documentelor şi a mărfurilor transportate către porţile de acces auto din Portul Constanţa, către ecluzele canalului Dunăre – Marea Neagră şi către triajele CFR din judeţul Constanţa.

Echipele de control au scanat documentele însoţitoare de transport al mărfurilor ce părăsesc incinta portuară.
Scopul controlului a fost acela de a identifica societăţile comerciale şi persoanele care controlează societăţile implicate în activităţile evazioniste.