Este vorba despre persoanele care au obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una din instituţiile de învăţămînt gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat.

Tinerii au termen de 60 de zile de la absolvire, iar dacă reuşesc să se angajeze în perioada şomajului, atunci pot beneficia de o primă de încadrare în valoare de 500 de lei.
Proaspăt absolvenţii şomeri vor încasa 3.500 de lei dacă se angajează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul.

Atât prima de încadrare, cât şi cea de instalare se restituie integral de către angajat dacă raporturile de muncă încetează din motive imputabile lui, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării.